Novinky ze života komunity

Židé ve Skřivanech aneb o rodu Hahnů

Historii židovské menšiny ve Skřivanech reprezentuje zejména rod Hahnů, který patřil k jedněm z nejvýznamnějších a nejbohatších rodů v této obci. Hahnové se zde objevují nejpozději od sklonku 18. století, když se zde roku 1794 Benediktovi Hahnovi narodil jeho prvorozený syn Jakub. To proč si Benedikt Hahn vybral ke svému pobytu právě Skřivany a jeho potomci zde poté zůstali...

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com