Novinky ze života komunity

Po stopách táborských Židů…

Od října do konce listopadu proběhne za spolupráce s občanským sdružením HADASA Tábor v expozici Táborský poklad doprovodná výstava Po stopách táborských Židů… Výstava v Expozici Táborského pokladu (Hradební ul. 3037) představuje stručnou historii táborské židovské komunity od jejího vzniku až do jejího zániku. Seznámí návštěvníky s dnes již neexistující Táborskou synagogou...

Hlasy volající po nápravě plzeňské obce

V červenci se obrátilo pět členů Židovské obce Plzeň se žádostí na Federaci židovských obcí, aby bylo prošetřeno dodržování stanov především s ohledem na nekonání každoročních členských shromáždění. „Pokud je nám známo, tak ze statutu a stanov vyplývá, že by se měla každoročně konat výroční členská schůze ŽO, kde jsou členové seznámeni se zprávou o hospodaření za uplynulý rok, dále o práci...

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com