Novinky ze života komunity

O uprchlících v Německém Brodě v letech 1914–1918 a jediném židovském tyfovém hřbitově v Čechách

V Německém Brodě, jenž se v roce 1945 stal Brodem Havlíčkovým, byla před bezmála stoletím vybudována rozlehlá baráková kolonie. V letech 1916-1918 v ní našli mj. útočiště i Židé z Haliče a Bukoviny, kteří byli evakuování před ruskou frontou.

„Kolonie byla provozována v určitém chráněném režimu, uprchlíci ji mohli opustit na propustky (obzvláště když si našli nějakou práci), ale na druhou stranu ani do kolonie nebyl vpuštěn každý. Uprchlíci dostávali podporu po týdnu či dvou, a to pouze v místech přikázaného pobytu. Ani vybudováním dezinfekčního střediska, jímž museli příchozí projít, což byl pro ně jistě traumatizující zážitek, se nepodařilo zabránit epidemii dětské spály, spalniček a skvrnitého tyfu.
V barákové kolonii bylo zaznamenáno podle matrik celkem 640 úmrtí. Uprchlíci byli nejprve pohřbíváni na stávajícím židovském hřibově, avšak jeho kapacita se brzy zaplnila. Proto zemský výbor zakoupil v roce 1917 pozemek na kraji města, poblíž kolonie. Hřbitov byl řádně ohrazen plotem, vybaven pohřebním domkem a ozdoben stromky. Pohřbeno na něm bylo více než 400 uprchlíků. Je to jediný židovský tyfový hřbitov v Čechách.“
Celý rozhovor publicisty Jana Schneidera s historičkou Alenou Jindrovou si přečtete na České pozici.
Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com