Novinky ze života komunity
Currently Browsing: Historie

Nález vybavení starověkého jeruzalémského tržiště

Při vykopávkách objevili archeologové v Jeruzalému měřicí zařízení z dob Ježíše. Naleziště se nachází nedaleko Chrámové hory. V Davidově městě, nejstarší části Jeruzaléma, nalezli část 2000 let starého tržiště. Leží jižně od dnešní Chrámové hory. Podle sdělení Památkového úřadu byl vedle celé řady závaží nalezen stůl měřící tekutiny. Odborníci usuzují, že objevili nedaleko známé Poutní ulice ústřední tržiště z dob...

O letošní konferenci Židé a Morava v Kroměříži

V kroměřížském muzeu se ve středu 13. listopadu uskutečnil již 26.ročník konference Židé a Morava, během něhož si přes 50 účastníků vyslechlo 18 přednášek. Mezi posluchači a přednášejícími byli zástupci 7 archivů, 7 muzeí, 5 vysokých škol, 2 židovských obcí, dvou pracovišť národního památkového ústavu. Dorazili i členové Českého spolku přátel Izraele, vlastivědných kroužků, zaměstnanci městských...

Google a Izraelská národní knihovna digitalizují staré rukopisy

V Izraelské národní knihovně je uchováno bezpočet písemností z minulých časů. Nyní je hodlá pomocí vyhledávače Googlu zpřístupnit. Jedná se o 120.00 židovských textů. Dokumenty mají být poté k dispozici veřejnosti. Knihovna označila projekt za „historický“. Patří k nim „Ze´enah a Re´enah“ v jidiš překladu a adaptace tóry z 16.století či „Me´am Lo´ez“ a komentář k bibli v jazyce ladino...

New York doby bronzové

V blízkosti Caesareje narazili archeologové na stopu z doby antiky. Jde o zbytky velkoměsta, v němž žilo ve své době na 6000 obyvatel. Při pozemních pracích ve středu Izraele, východně od Caesareje byly nalezeny zbytky 5000 let starého města včetně chrámu. „Tohle je v naši zemi New York rané doby bronzové,“ míní podle sdělení Izraelského památkového úřadu vedoucí vykopávek. Jiná města té doby jako Jericho...

Archeologové objevili v Hipposu mozaiku s křesťanskými motivy

Na severu Izraele nalezli archeologové ve vyhořelém byzantském kostele nápisy zachovalé mozaiky. Jsou na ni znázorněny zázraky z Nového zákona. V Hipposu, severně od Genezaretského jezera se podařilo nalézt skutečný poklad. Řecké jméno znamená kůň kvůli tvaru návrší na úpatí Golanských výšin. Zde na podlaze objevili archeologové z Haify řadu „křesťanských motivů“. Mezi nima je znázorněn koš s chleby, páv...

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com