Novinky ze života komunity

Hlasy volající po nápravě plzeňské obce

8562ac827e_61924067_o2V červenci se obrátilo pět členů Židovské obce Plzeň se žádostí na Federaci židovských obcí, aby bylo prošetřeno dodržování stanov především s ohledem na nekonání každoročních členských shromáždění. „Pokud je nám známo, tak ze statutu a stanov vyplývá, že by se měla každoročně konat výroční členská schůze ŽO, kde jsou členové seznámeni se zprávou o hospodaření za uplynulý rok, dále o práci v sociální oblasti apod. … Poslední členská schůze se konala v roce 2012, a to bylo pouze z toho důvodu, že se jednalo o volby do orgánů ŽO a FŽO,“ stojí v textu, který byl adresován Petru Papouškovi, předsedovi Federace židovských obcí (FŽO). Rovněž není zřejmé, jak se v Plzni zachází se zápisy ze členských schůzí, protože údajně nebyl členům na vyžádání poskytnut.

I když se prozatím zástupci FŽO k dodržování stanov nevyjádřili, některé věci se v Plzni daly do pohybu. Koncem srpna plzeňská židovská obec rozeslala „individuální pozvánku na členskou schůzi“, která se má konat tuto neděli. Hodinový program sice neobsahuje žádnou diskusi či blok dotazů pro členy, alespoň však počítá s projednáním zpráv o činnosti obce a práci revizní komise. Po třech letech to je možné vnímat téměř jako revoluci. Ale panují pochybnosti nad výběrem termínu, protože den pro členskou schůzi spadá zrovna doprostřed třídenního pracovního volna a dá se očekávat malá účast.

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com