Novinky ze života komunity

Česko-izraelská obchodní komora proti rozhodnutí EK o značení produktů ze židovských osad

Česko-izraelská smíšená obchodní komora logoEvropská komise dne 11. listopadu rozhodla, že zboží pocházející z izraelských osad na sporných územích Západního břehu a Golanských výšin, bude povinně nést speciální označení původu. Rozhodnutí však není pouze dalším ze série chybných kroků Evropské unie z poslední doby, ale je třeba ho chápat v širších souvislostech aktuálního světového dění. Občané Státu Izrael a států Evropské unie jsou svědky dosud bezprecedentních a otřesných útoků na základní hodnoty demokratické společnosti, které Evropa a Stát Izrael velice úzce sdílejí.


O to nepochopitelnější se pak jeví postup Evropské unie, který tyto společné hodnoty popírá. V době, kdy jsou občané Státu Izrael i členských států Evropské unie přímo konfrontováni s mohutnou silou mezinárodního terorismu a náboženského extremismu, vysílá Evropská unie celému světu, namísto deklarace otevřené podpory Státu Izrael, signál zcela opačný. Česko-izraelská smíšená obchodní komora nevnímá rozhodnutí Evropské komise jako rozhodnutí obchodně-ekonomické. Ostatně ani neočekává, že by tento krok, jakkoliv politicky nešťastný, měl mít významnější dopad na čistě obchodní vztahy mezi Českou republikou a Státem Izrael.
O to intenzivněji pak Česko-izraelská smíšená obchodní komora vnímá dopad rozhodnutí na diplomaticko-politické vztahy mezi Státem Izrael a Evropou. Tento krok, inspirovaný velmi silným protižidovským hnutím v některých evropských zemích, považuje Česko-izraelská smíšená obchodní komora za alarmující. Jediná země, ve které existuje demokratický politický systém na Blízkém východě, je ze strany Evropské unie vystavena politickému tlaku neodůvodnitelným zneužíváním zdánlivě legitimních ekonomických nástrojů.
Česko-izraelská smíšená obchodní komora si plně uvědomuje závažnost bezpečnostní situace v Evropě a na Blízkém východě. Proto také považuje za nezbytné, aby se nyní státy z obou území semkly ve společném boji proti extremistickým skupinám, které přímo ohrožují životy a bezpečnost jejich obyvatel. Česko-izraelská smíšená obchodní komora se tímto vymezuje proti postupu Evropské komise, který vnímá jako zásadní politickou chybu Evropské unie vůči jejímu dlouholetému spojenci, Státu Izrael. Vyjadřuje zároveň Státu Izrael plnou podporu v těžkém období, kterým, stejně jako Evropa, právě prochází.

(Tiskové prohlášení ČISOK k Products Labeling ze dne 20.11.2015)

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com