Novinky ze života komunity

Sidon vzal raději zpátečku. Demokratizaci stanov navrhovat nebude

IMG_20151108_SidonNa listopadovém shromáždění členů pražské židovské obce vystoupil zemský rabín Karol Sidon s návrhem na změnu stanov, který měl více zrovnoprávnit postavení tzv. nositelů mimořádného statusu. To jsou jinými slovy „tatínkovci“, jejichž židovský původ neodpovídá ortodoxnímu výkladu halachy. Sidon navrhl, aby mohli hlasovat o všech věcech mimo voleb. Držitelé mimořádného statusu totiž nemají aktivní ani pasivní volební právo.

Vedení pražské obce jej posléze vyzvalo, aby svůj návrh upřesnil. Sidon vypracoval písemné vyjádření, v němž konstatoval, že po prostudování stanov došel k závěru, že kompetence shromáždění členů v sobě obsahují tak důležité body jako odvolání zvolených představitelů obce, čili je možné je klást na roveň s volbami. Proto vzal raději zpátečku a od návrhu upustil.

Sdílet:

11 Responses to “Sidon vzal raději zpátečku. Demokratizaci stanov navrhovat nebude”

 1. Clenov napsal:

  No, ono to může být ještě na jiném půdorysu. V minulosti se mluvilo o to, že by pražská obec zastřelila různé směry judaismu – výkladu halachy. Náboženské věci by byl věci rabínů a o sociálních či politických věcech by rozhodovali všichni stejným dílem. Každý mluví o jednotě, ale realita je pravým opakem.

  • gugi napsal:

   To Clenov: …asi mělo být řečeno „zastřešila“ ??☺

 2. Michael napsal:

  Gugi, je to myslím prostší.

  Jde o Židovskou obec v Praze nebo Židovskou náboženskou obec v Praze? Má mít kehila čistě religiozní pravidla, anebo má mít pravidla i sekulární? Může v ní být religiozní ortodoxní žid vedle sekulárního levicového žida, aniž by se pravidla stavěla čistě na jednu stranu z nich?

  Prostě a jednoduše – nemá být kehila takovým Izraelem, kde se „tatínkovci“ stavějí, pokud jde o sekulární záležitosti, na roveň „maminkovcům“ a nijak to nebrání religiozním v jejich životu?

  • gugi napsal:

   Oh well, pak se ovšem jedná o pravidla golfového klubu, nebo bridžového spolku, eventuálně diskusní, veřejně prospěšné společnosti …. Budiž, když se to tak chce. Avšak na lámání chleba dochází v okamžiku, kdy se jedná o závaznost nějakého pražsko-obecního rituálního aktu v Erecu.

   … ale to už je provařené téma. Věřím, že spoustě lidí na obci by imponovaly poměry jako v U.S.A.
   Faktem zůstává, že NMS jsou lidé, kteří v sobě nosí mnohem více kapek židovské krve, než někteří řádní členové obce.☺☺☺

   No, lehce mě mrazí na zádech při neurčitém tušení, že se patrně opět blíží doba, která nás přinutí srazit řady dohromady – a to bez ohledu na halachu …☻
   Ale to už jsem out of theme. Michaeli, přeji Vám zdraví a zdar.

   • Michael napsal:

    S rituálními akty nevidím problém, obec může mít něco jako „ústavu“, ve které bude zakotvena religiozní oblast jako autonomní, nezrušitelná, neomezitelná, mající všechny podmínky pro svůj život, atd., kdy o otázkách o ní by mohli rozhodovat třeba pouze halachičtí židé. Problematika závaznosti aktů v Erecu se navíc myslím týká jiného problému.

    Dnes je většina židů sekulárních, tak to prostě je, přičemž je nespojuje pouze halacha. Že chce někdo prožívat své židovství, podílet se na aktivitách a rozkvětu obce aktivně ještě neznamená, že musí být započítáván do minjanu.

    Izraelský zákon návratu je rozumná věc. Nijak to nezpochybňuje halachu. Dává to možnost a prostor neztratit tatínkovce. Bude-li obec striktně halachická, možná se stane pouze skanzenem se stále menším a menším počtem členů.

    • gugi napsal:

     Boker tov Michael,

     Aby byly rituální, pražsko-obecní akty závazné v Erecu, musí odpovídat ortodoxii, musí být v souladu s halachou. Jde o akty směrem od kolébky, přes manželství, rodičovství až po pohřeb. To přece víte.

     Ano, většina je sekulární. Jak religiózní tak i sekulární, jsou však ŽIDÉ „k´halacha“.
     Sekulární neznamená být nehalachický. Sekulární žid je židem, který se jako žid narodil, avšak v průběhu svého pohnutého života se třeba rozhodl být agnostikem a vyhýbá se bejt knesetu… ☺ Když se však někdy, z čiré nostalgie, posadí za štendr a chytne se siderlu, pak JE počítán do minjan.
     Nehalachický nikoliv. Může se CÍTIT být židem a v jeho pozitivních aktivitách mu nebudiž bráněno. Správně podotýkáte, že se na něj vztahuje Chok Ha-Švut – je mu umožněno získat izraelské státní občanství. A to i přesto, že NENÍ z hlediska halachy židem (motivy přijetí tohoto zákona nepochybně znáte). Chok Ha-Švut je především projevem humanity, o jaké si mohou národy jen nechat zdát, nikdy však ani náznakem neaspiroval na to, že by nějak „doplňoval“ halachu. Je ryze politickým aktem a (jak správně říkáte) halachu nezpochybňuje, nýbrž z ní (jak vidno z extraktu) vychází.

     **********************************************
     LAW OF RETURN (AMENDMENT NO. 2) 5730-1970

     4A. (a) The rights of a Jew under this Law and the rights of an oleh under the Nationality Law, 5712-1952, as well as the rights of an oleh under any other enactment, are also vested in a child and a grandchild of a Jew, the spouse of a Jew, the spouse of a child of a Jew and the spouse of a grandchild of a Jew, except for a person who has been a Jew and has voluntarily changed his religion.

     (Definition)
     4B. For the purposes of this Law, „Jew“ means a person who was born of a Jewish mother or has become converted to Judaism and who is not a member of another religion.
     *********************************************

     Obec musí být striktně halachická (musí mít, abych řekl modernějším termínem, svoje „hardcore“), jinak dojde k tomu, o čem hovoří Tora: rozplyneme se mezi národy…

     Donˇt let me be misunderstood: nejsem fanatik, nýbrž realista.

     Gut šabes, příteli.

     Skotačivý geront Vincenc Futzimann alias Gaston Siebenschein

     • Michel napsal:

      Samozřejmě, rituální akty musí odpovídat ortodoxii. Ale copak by je zpochybnilo, kdyby NMS dostali stejný hlas v politických a sociálních věcech, jak o tom psal Clenov? Tedy netýkalo by se to věcí náboženských.

      Pokud jde o závaznost aktů v Erecu, dle mého jde daleko více o politikaření, projev moci, atd. Víte, že se často neuznávají i jinak zcela ortodoxní akty jinak uznávaných rabínů, atd.

      V dalším ale s Vámi souhlasím 🙂

     • Michael napsal:

      Samozřejmě, rituální akty musí odpovídat ortodoxii. Ale copak by je zpochybnilo, kdyby NMS dostali stejný hlas v politických a sociálních věcech, jak o tom psal Clenov? Tedy netýkalo by se to věcí náboženských.

      Pokud jde o závaznost aktů v Erecu, dle mého jde daleko více o politikaření, projev moci, atd. Víte, že se často neuznávají i jinak zcela ortodoxní akty jinak uznávaných rabínů, atd.

      Co se týče „rozplynutí mezi národy“, nechci nějak polemizovat s Torou, ale rozplynou se Češi, když mezi ně přijdou cizinci? Např. jistě znáte moderátora TV NOVA Korantenga – ohrožují tito Český národ? Rozplyneme se? 😉

      V dalším ale s Vámi souhlasím 🙂

  • gugi napsal:

   Re. na Váš přípis z 15.1.2016 (12:42)

   K tématu „hlasování“:
   Teoreticky je to průchodné, technicky už méně. Představte si situaci, kdy bude vznesen nějaký námět, o kterém bude nutno hlasovat. Část elektorátu bude tvrdit, že jde o věc sociální, další část elektorátu bude věc považovat za halachickou záležitost. Ještě než dojde k hlasování o meritu věci, předběžně bude nutno vyřešit toto dilema – způsobující časový skluz. Nebo jinak: jednu neděli se bude hlasovat o problémech politicko-sociálních (účast NMS vítána), další neděli se bude hlasovat o věcech konfesních (účast NMS nevítána). Připadá mi to velice nekomfortní.
   K tématu „rozplynutí“:
   Vím jen jistě, že z hlediska judaismu a požadavku zachování židovské entity jsou (mírně řečeno) problematické smíšené sňatky (intermarriage). Do problematiky eugeniky různých etnik se nepletu. Jen na okraj: vždy mne zajímalo, jak vypadá vzorový genotyp příslušníka českého národa. Po určité době jsem toho nechal, neboť jsem dospěl k jakémusi západoslovanskému eintopfu, obsahujícímu přísady tatarské, uherské, italské, španělské, švédské, francouzské, německé, a pikantně ochucenému africkým, vietnamským i arabským vzácným kořením.
   Nezbedný sveřepec Fuckeer Fuckfinger

   • Michael napsal:

    Dobrá, v mnohém jste mně přesvědčil 🙂

    Jen na okraj: genotyp příslušníka snad skoro jakéhokoliv národa je velký eintopf. Židů nevyjímaje. Nakonec je o tom v poslední době mnoho odborné literatury i z Izraele. Ale o to už je jiné téma …

 3. gugi napsal:

  Nejasné zdůvodnění. Cožpak nositelé mimořádného statusu (NMS) mohou na shromáždění členů hlasovat, nota bene hlasovat o odvolání zvolených představitelů obce? Stanovy přece jasně zdůrazňují rozdíl mezi členem a NMS: zatímco člen se „účastní“ shromáždění (pojem s aktivním významem), NMS může být pouze „přítomen“ (pojem s pasivním významem). Mimoto Stanovy výslovně mluví o kompetencích shromáždění ČLENŮ, nikoho jiného.

  Technicky problematické je např. konstatování „optické většiny“ v případě, kdy jsou v sále volně smíseni přítomní NMS s účastnícími se členy.

  Ergo: NMS jsou diskvalifikováni jak z voleb, TAK I Z aktivní činnosti během shromáždění členů.

  BTW: Coby stylizační estét bych neformuloval upuštění od návrhu jako „zpáteční rychlost“, nýbrž jako přehodnocení a následné zpětvzetí návrhu.

  Ze stylizačních důvodů bych se rovněž raději vyhnul pojmu „demokratizace“. V systému, ve kterém se pohybujeme, se jedná o tzv. majoritní demokracii, tj. prosazení většinového rozhodnutí lidu, čili se zde objevuje jistá nepřesnost. Lidé si představují, že demokracií je přihlédnutí k zájmům skupin, které ve volbách nebodovaly, leč opak je pravdou. Když už bych měl použít nějaký výraz, pak bych asi sáhl po obratech jako „liberalizace“, „zmírnění“ apod.

  Halacha je holt halacha, takže si všimněme, že o religiózních imperativech nelze „hlasovat“ nebo „usnášet se“ ve smyslu politickém. Demokratickými zásadami nejsou připuštěny konfesní principy a konfesními principy jsou některé demokratické zásady považovány za herezi. Nemůžeme se usnést, že kuřecí steak zapečený se strouhaným parmazánem je košer. Dá se říci, že teokracie a demokracie jsou neslučitelnými, i když v některých momentech se dá uvažovat o jisté konvergenci.

  Vrtošivý stařík
  Robinson Houdek alias Filharmon Fagotovič Furioso ☺☺☺

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com