Novinky ze života komunity

Plánované novinky v Pinkasově synagoze

Pinkasova ulička, kde by měla vzniknout venkovní expozice k historii transportů

Pinkasova ulička, kde by měla vzniknout venkovní expozice k historii transportů

V roce 2010 otevřely ŽL na popud čtenářů debatu, zda má mít Praha památník šoa. Téma se následně přesunulo na půdu organizace Terezínské iniciativy (TI). Hodně se v této souvislosti hovořilo o roli Židovského muzea v Praze (ŽM) a expozici v Pinkasově synagoze, na jejíž stěnách jsou zaznamenána jména obětí holokaustu z českých zemí. Objevil se i návrh, aby byla Pinkasova synagoga vyčleněna z trasy prohlídek, a stala se veřejně přístupným památníkem obětí holokaustu. Představitelé ŽM argumentovali, že posláním jimi řízené instituce je prezentace židovské kultury a historie v českých zemích, že Pinkasovu synagogu nelze vyčlenit apod.V roce 2012 vznikl projekt Památníku šoa Praha, který chce pro svůj záměr využít budovu nádraží Bubny, a zdálo se, že na sebe tato iniciativa vezme roli památníku, po němž mnozí přeživší a jejich rodiny volali.

ŽM však pravděpodobně přehodnotilo své záměry. Nové vydání časopisu TI č. 78 přináší informaci, že v rámci proměn expozic ŽM dojde i na zásadní úpravy v Pinkasově synagoze a jejím okolí. Cenné je i explicitní konstatování, že ŽM vnímá připomínku obětí českých a moravských Židů jako svůj prvořadý úkol. Pinkasova synagoga má být „digitálně rozšířena“ o vyhledávání v databázi obětí a nalezení umístění konkrétního jména na stěnách. Na štít vstupu do sousední mikve budou promítány tváře obětí. Přilehlá Pinkasova ulička, kde měly kdysi stát brány Aleše Veselého, se stane venkovním výstavním prostorem, který nabídne panely mapující osudy transportů. Nové instalace jsou uvažovány v horizontu tří let.

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com