Novinky ze života komunity

Patří na národní terezínskou tryznu vlajky Romů a homosexuálů?

duhová vlajkaV neděli 15. května se v Terezíně na Národním hřbitově před Malou pevností koná vzpomínkové setkání u příležitosti 71. výročí osvobození a k uctění obětí nacistické perzekuce. Akci organizuje Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, Českým svazem bojovníků za svobodu, Terezínem, Federací židovských obcí a Terezínskou iniciativou. V uplynulém týdnu se jedenáct organizací, které se věnují historii romského holokaustu, občanským právům  či tématice LGBTQ obrátilo na Památník Terezín, aby během tradiční květnové tryzny byly vyvěšeny vedle vlajek národů, jejichž příslušníci byli obětmi nacistické perzekuce, i vlajka romská a vlajka duhová.

Průběh národní tryzny za oběti nacismu by jistě mohl být vylepšen a romské téma zde skutečně chybí, i když jeho spojení s Terezínem je naprosto minimální. Jsou však vlajky tím nejlepším „nosičem“ požadovaného sdělení? Umí někdo vyjmenovat všechny vlajky, které jsou podél hřbitova instalovány. Pokud bychom přistoupili vážně na nápad s duhovou vlajkou, neměla by vlát až někde za vlajkou sokolskou, skautskou a dokonce i komunistickou?  A svědci Jehovovi snad ani vlajku nemají. Přinášíme úplný text dopisu, aby si čtenáři ŽL mohli udělat vlastní názor.

Otevřený dopis Památníku Terezín a členům komise pro organizaci Terezínské tryzny

Vážení členové komise,

děkujeme Vám za Vaši práci a úsilí, které každoročně věnujete k uspořádání tryzny, která uctívá památku obětí nacistické perzekuce. Obracíme se na Vás v citlivé a velmi důležité záležitosti.

Na národním hřbitově v Terezíně, kde tryzna probíhá, je během obřadu vždy vztyčeno vlajkořadí a zavlají zde vlajky národů, jejichž příslušníci byli obětmi nacistické perzekuce, prošli koncentračními tábory. Pro mnohé jejich strastiplná cesta začala právě transportem do Terezína.

K našemu velkému údivu však v Terezíně chybí romská vlajka, přestože Romové byli v českých zemích skupinou obyvatel, která byla nacistickými perzekucemi zasažena společně s Židy nejvíce ze všech. Válku a rasové perzekuce nepřežilo více než 90 % předválečné romské populace. Romové byli nejprve shromážděni ve sběrných táborech, spravovaných českou protektorátní policií, kde jich mnoho zemřelo, romští vězni, kteří podmínky těchto táborů dokázali přežít, byli vydáni do rukou SS a následně povražděni v nacistických koncentračních táborech. Většina zahynula v plynových komorách tábora Birkenau.

Romové jsou v současnosti největší národnostní menšinou žijící na území České Republiky a zároveň také největší evropskou menšinou – v Evropě žije podle odborných odhadů minimálně 12 miliónů Romů a Romek. Romská menšina jako celek čelí silnému fenoménu anticiganismu. V mnoha evropských zemích, včetně té naší, trpí diskriminací, segregací, jsou vytěsňováni z majoritní společnosti. Jedním z výrazných znaků dnešního anticiganismu je popírání, bagatelizování a zpochybňování romského holokaustu, zpochybňování utrpení Romů. V místech romské genocidy v Letech u Písku jsou na místa, kde Romové a Romky byli mučeni a umírali, vyváženy prasečí výkaly.

V minulých letech jsme telefonicky kontaktovali pana ředitele Památníku Terezín s prosbou o vyvěšení romské vlajky. Sdělil nám však, že romskou vlajku nechce vyvěsit, protože Romové nemají vlastní stát a vyvěšené vlajky jsou vlajkami existujících národních států. Zkoumáním tohoto argumentu, jsme však zjistili, že existuje precedens z minulosti tento argument popírající – na terezínských tryznách v letech 1945, 1946, 1947 a 1948 byla vyvěšena židovská vlajka, přestože v té době ještě neexistoval stát Izrael. Myslíme si, že vyvěšení vlajky s Davidovou hvězdou bylo zcela v pořádku, tato vlajka reprezentovala nezávisle na existenci, či neexistenci státu Izrael skupinu velmi zasaženou rasovými perzekucemi, genocidou – zcela stejným způsobem by romské oběti reprezentovala mezinárodně uznávaná romská vlajka.

Stejně jako Vás prosíme o vztyčení romské vlajky, žádáme Vás i o vztyčení Rainbow Flag – duhové vlajky, tedy vlajky reprezentující LGBTQ komunitu. Společně s Romy, Židy, postiženými lidmi a lidmi trpící genetickou chorobou byla právě LGBTQ komunita hlavním cílem nacistických perzekucí. Příslušníci LGBTQ komunity umírali v koncentračních táborech jen na základě své menšinové sexuální orientace, mnoho přeživších z LGBTQ komunity bylo objekty zvrácených nacistických pokusů, obětmi nucené sterilizace. Stejně jako utrpení Romů byla jejich genocida po skončení války relativizována, bagatelizována a zpochybňována. I v terezínském ghettu a Malé pevnosti byli vězněni a umírali příslušníci LGBTQ komunity. Jejich utrpení zaslouží stejnou úctu jako utrpení dalších skupin zasažených holokaustem.

Prosíme Vás proto, abyste vyvěsili mezi ostatní vlajky reprezentující oběti nacistické perzekuce i vlajku romskou a duhovou. Všechny oběti holokaustu si zasluhují úctu, respekt a jejich památka, zvláště v dnešní době, zaslouží být vzpomínána.

Konexe
ARA ART
ROMEA, o. p. s.
Prague Pride z. s.
Slovo 21, z. s.
In IUSTITIA, o. p. s.
R-Mosty, z. s.
Pražská společnost bloumající veřejnosti, z. s.
Společenství Romů na Moravě, z. s.
A2LARM
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

Dále se připojují:
Romano jasnica, z. s.
Otevřená společnost, o. p. s.
Khamoro, o. p. s.

Sdílet:

3 Responses to “Patří na národní terezínskou tryznu vlajky Romů a homosexuálů?”

 1. Clenov napsal:

  Jsem zvědav na reakci doktora Munka.Vyžaduje moudrost, které většinou není schopen.

 2. Charles Wiener napsal:

  Nacisté masově vraždili lidi za to kým byli (Židé, Romové, eutanazie tělesně a duševně nemocných)a za to jakými byli (Sokolové, skauti, narodní socialisté, sociální demokraté, komunisté, odbojáři, Svědci Jehova). Homosexuálové, dnes součást komunity LGBT), a např. Svědci Jehova, byli někde uprostřed; pokud jejich sexuální orientace či náboženská víra nebyla veřejně známá, nebyli pronásledovani.
  Ahnenpass (pas předků) byl vystaven podle rasového původu, ne chování či příslušnosti k nějaké organizaci. Např. křesťané, konvertovaní k judaismu a členové židovských obcí, nebyli považovaní rasově za Židy a nebyli posíláni do lágrů.
  Jestli tedy diskutujeme tryznu v Terezíně a vlajky, které jsou tam vyvěšené, nutno si položit otázku, koho tato tryzna vzpomíná. Zjevně ne jenom Židy, protože se koná na Národním hřbitově, kde je kříž i Magen David a tudíž kde se vzpomíná i na nežidovské oběti Malé pevnosti. Proto spoluorganizátory tryzny je i Český svaz bojovníků za svobodu. Vzpomíná však oběti, které neprošly Terezínem? Jsou tam vlajky všech zemí, odkud pocházelo 6 milionů zavražděných Židů nebo jenom zemí, odkud pocházeli ti, kteří prošli Terezínem?
  Stejně tak si lze položit otázku, jak jiné komunity vzpomínají oběti ze svých řad. Vím, že Romové každoročně organizují vzpomínkovou slavnost v Letech u Písku, kde dodnes, 26 let po pádu komunismu, stále stojí na místě jejich utrpení prasečinec. Co organizují jiné komunity? A jmenovitě ta LGBT, jejichž vlajku dopis žádá také vyvěsit? Vlají nějaké vlajky v Letech? Pokud ano, jaké?
  Jestli tedy chápu snahu některých skupin se zviditelnit tryznou, myslím, že by jedinečnost likvidace osob za to kým byli neměla být utopena ve všeobecné tryzně za všechny oběti nacismu. Nemyslím si, že během vzpomínkové slavnosti v Lidicích a Ležákách vlají vlajky např. Francie za Oradour, o izraelské nemluvě.
  Než tedy odpovědět na otázku, zda-li vyvěsit romskou či duhovou vlajku LGBT, nutno odpovědět na otázku o tom, na koho tato tryzna vzpomíná.

  • gugi napsal:

   No konečně to někdo distinguovaně uvedl na pravou míru. Gut gesagt. Kol hakavod. ☺☺☺

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com