Novinky ze života komunity

O působení autistů v izraelské armádě

Autisté v IDF (blog IDF)

Autisté v IDF (blog IDF)

V posledních letech zaznamenala izraelská armáda (IDF) řadu pozoruhodných operativních úspěchů. Zasloužil se o ně elitní útvar pod názvem „Izraelská satelitní zpravodajská jednotka“, běžně označovaná jako „jednotka 9900“. Jde o vysoce oceňovanou a unikátní jednotku – unikátní proto, že v něm pracuje i skupina mladých vojáků s poruchou autistického spektra.

Nápad se zrodil takříkajíc na zelené louce, když se v roce 2011 veterán IDF a izraelské tajné služby Mossad, kterému zde budeme říkat T., po letech setkal se svým dávným kamarádem z vojny. Ten se T. svěřil se starostmi o budoucnost svých dvou náctiletých synů trpících autismem. Podle Izraelské společnosti pro autistické děti je dnes touto vývojovou poruchou postiženo každé sté dítě a tendence je obdobně jako  v evropských zemích stoupající. Mnozí  ovšem spadají do skupiny „vysoce funkčních autistů“, tj. lidí s nadprůměrnou inteligencí, ale s potížemi v komunikaci a sociální interakci. Řada z nich se navíc vyznačuje velkým nadáním pro hudbu, matematiku nebo neobyčejnými vizuálními a analytickými schopnostmi, jak ve svém nedávném výzkumu doložil docent Yoram Bonneh z katedry humánní biologie Haifské univerzity. Přesto jsou jejich životní vyhlídky nevalné.

Myšlenka na těžkou situaci otce dvou postižených synů T. neopouštěla – naopak, uvědomil si,  že práce s mladými autisty je přesně tím, čím by se chtěl zabývat. „Jakoby se vše, co jsem dosud ve svém životě dělal, sbíhalo k tomuto bodu,“ řekl serveru Times of Israel. Ve spolupráci se svou bývalou kolegyní S., rovněž veteránkou Mossadu a matkou autistického syna, přišel s nápadem integrovat funkční autisty, v uplynulých desetiletích z vojenské služby osvobozené,  právě do zmíněné jednotky 9900. Její hlavní úkol spočívá ve vyhodnocování satelitních a leteckých fotografií vysílaných na zem v reálném čase. T. a S. se domnívali, že právě tato pro „normálního“ jedince nesmírně náročná činnost by mimořádným dovednostem lidí s autistickými sklony odpovídala nejvíc.

O svém plánu přesvědčili velitele jednotky 9900, jenž se potýkal s trvalým nedostatkem kvalifikovaného personálu, a v roce 2012 pro něj získali bezvýhradnou podporu nově jmenovaného šéfa Mossadu Tamira Parda. Projekt se mohl rozjet:

Ministerstvo školství ustavilo řídící výbor, jehož úkolem bylo vybrat vhodné zájemce z řad autistické mládeže. Soukromé vzdělávací zařízení Ono Academic College specializující se na výuku odborného zdravotnického personálu (pracovních a jazykových terapeutů, fyzioterapeutů atd.) vypracovalo ve spolupráci s armádou tříměsíční školící program. Pojmenovali jej Roim Rachok – v překladu „vidět daleko za horizont“. Měl poskytnout uchazečům potřebnou odbornou kvalifikaci  a zároveň základní komunikační a sociální dovednosti, aby se dokázali začlenit do vojenské jednotky a později i do světa práce.

První skupina 12 absolventů se v říjnu 2013 přesunula na vojenskou základnu, kde se jim dostalo dalšího tříměsíčního výcviku v civilní oblasti. Teprve poté oficiálně narukovali do armády a v rámci jednotky 9900 byli zařazeni do pracovních týmů na vojenských základnách po celé zemi. Tam, v  jedné ze stěžejních oblastí izraelské rozvědky, pracují u počítačových obrazovek bok po boku se svými neautistickými kolegy. Dešifrují a vyhodnocují trojrozměrné snímky, které v reálném čase vysílají na zem izraelské průzkumné letouny a vojenské satelity. Informace tak získané jsou zcela klíčové například při plánování vojenských operací. Jde přitom o sisyfovskou práci, kterou pro svou náročnost nemůže zastat kdokoliv; trvá dlouhé hodiny a vyžaduje dokonalou koncentraci, nepolevující pozornost k nejmenším detailům a samozřejmě zvládání špičkových počítačových technologií.

Vojáci a vojačky (autismus postihuje více chlapce než dívky) s autistickými sklony mají možnost po roce vojenskou službu opustit, nebo si ji prodloužit o další dva roky. Někteří nacházejí v IDF i celoživotní uplatnění.

Projekt, jenž se připravoval bezmála rok, předčil podle názoru velitele zpravodajské jednotky 9900 plukovníka J. optimistická očekávání zakladatelů: „Postupovali jsme metodou pokus a omyl. Všechno, co jsme dělali, bylo v historii IDF poprvé,“ vysvětluje a dodává: „Autističtí vojáci mají výborné vztahy s ostatními vojáky jednotky – vídám je, jak spolu posedávají o přestávkách, jdou na oběd, nebo jen tak popíjejí kávu. Nikdo je k ničemu nenutí. Je to velmi přirozené, a myslím, že to mluví za všechno.“  Jistě k tomu přispívá i skutečnost, že před příchodem autistických kolegů procházejí ostatní vojáci a jejich velitelé na základnách odborným školením o spolupráci s autisty a psychologové i terapeuti jsou všem zúčastněným k dispozici po celou dobu nasazení.

Program Roim Rachok již získal ocenění za přínos vojenskému zpravodajství a od roku 2013 jím prošlo několik desítek mladých autistů. Na Ono Academic College se pro ně v současnosti vyvíjejí další specializované kurzy zaměřené na kontrolu vojenského zpravodajského softwaru a zpracovávání velkých dat.

Izraelská armáda jako celek projevila vskutku neobyčejný postoj k lidem trpícím autismem. Rozhodla se je nevylučovat, ale naopak podporovat jejich růst a vytvořit podmínky pro uplatnění jejich potenciálu. Faktem sice je, že po odchodu z vojenské služby budou tito lidé čelit novým výzvám, ale služba v armádě jim nesporně poskytuje zkušenost v překonávání překážek, učí je orientovat se v měnícím se prostředí a dotahovat do konce komplikované úkoly, dodává jim sebevědomí, učí je  samostatnosti a v neposlední řadě  otevírá dveře k dalším profesím.

 

D.T. podle zahr. zdrojů

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com