Novinky ze života komunity

Izrael oslavil 68. narozeniny

Vlastně to začalo jako vždy vzpomínkovým dnem na padlé. Projev měl president a mluvili i zástupci zemřelých ve vší vojenské parádě u Zdi nářků. Bylo to dojemné. Do dneška je 23 477 padlých.

Jsem bezedně smutný, když si uvědomím, jak málo svět, a bohužel i Židé mimo Izrael poznali a vzali na vědomí, co to znamenalo mít od roku 1948 vlastní stát. Stát, který na „popelu tragedie šoa“ vybudoval a vybojoval domov pro židovské uprchlíky, kteří přišli z Evropy poznamenané nacismem a ostatních částí světa.

Čtu různé i židovské tiskoviny z ČR, které rozebírají politické, hospodářské či vojenské úspěchy tohoto malého státu, ale nezmiňují se jediným článkem, kde by hodnotily toto úžasné dílo, které znamenalo z ničeho vybudovat stát, který od prvního dne musel bojovat proti pěti armádám okolních arabských států, která nás plánovaně chtěly zničit a zahnat do moře.

Padlí jsou výsledkem nenávisti, která nás pronásleduje každým dnem a říkají, že mi je utlačujeme a zneužíváme. Skutečností je, že jsme jim poskytli vzdělání, ženská práva, bydlení a hlavně zaměstnání.

Často si lámu hlavu, proč k nám svět chová tolik nevraživosti. Proč nám kulturní národy nepomáhají, proč země jako Švédsko kazí atmosféru míru.

Prosím, těšte se z narozenin Izraele s námi. Vězte, že na světě není jediná země, která by poměrně ke své velikosti přijala tolik uprchlíků, která žije navzdory všem pomluvám civilizovaně, hospodářsky i kulturně prosperuje.

Petr Erben (95), Aškelon

Sdílet:

One Response to “Izrael oslavil 68. narozeniny”

  1. Rudolf napsal:

    Petře, děkujeme Vám. Přejeme hodně sil!!!

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com