Novinky ze života komunity

Fedarace židovských obcí vydala zprávu o antisemitismu za rok 2015

Podle zprávy o vývoji antisemitismu za rok  2015 je počet zaznamenaných incidentů obdobný s předchozím obdobím.

Projevy antisemitismu se loni udržely na podobné úrovni jako v roce 2014. Autoři zprávy to částečně přičítají i skutečnosti, že v loňském roce se neobjevil konkrétní spouštěč, související s vyostřenou situací na Blízkém východě.

Antisemitské incidenty byla během roku rozloženy rovnoměrně. Za nový jev lze považovat konspirační teorie, objevující se v souvislosti s uprchlickou krizí.

Antisemitské projevy se i v roce 2015 šířily opět především na internetu. Tvoří více než 80 procent zaznamenaných incidentů. V roce 2015 došlo také k nárůstu počtu vydaných antisemitských publikací. To je třeba vnímat v širších souvislostech jakožto nebezpečný jev, protože takto vygenerované příjmy mohou sloužit k financování aktivit extremistických skupin.

Za další nový trend lze považovat pokusy o ekonomický a kulturní bojkot Izraele, což lze kvalifikovat jako novou formu antisemitismu. V loňském roce jsme i u nás zaznamenali snahu bojkotovat či znemožnit aktivity, které jsou spojeny se Státem Izrael. Můžeme však konstatovat, že politická reprezentace i většinová společnost zůstává k těmto pokusům lhostejná, nebo je přímo odmítá.

Součástí zprávy je také souhrn nových trendů v antisemitských projevech. Oproti předloňskému roku se objevilo více faktorů, které vývoj těchto trendů ovlivňovaly. Byla jimi zejména situace kolem uprchlické krize a dozvuky vojenské operace v Izraeli.

Tradiční konspirační teorie, podle kterých Židé ovládají svět, byly v loňském roce zasazeny do kontextu současné uprchlické krize.

Židé se podle těchto teorií mají snažit o zničení Evropy tak, že vyvolají její islamizací, čímž ji oslabí a převezmou nad ní vládu. Jakkoli zní tyto teorie jako psychopatické výplody, nelze je podceňovat, protože svou rétorikou často připomínají dobu tzv. druhé republiky.

Zpráva dále uvádí, že počet fyzických útoků na židovské cíle se oproti předchozím letům nijak výrazně nezměnil.

K mírnému nárůstu došlo u verbálních útoků, nenávistných emailů či výhrůžek, adresovaných osobám židovského původu.

Podle autorů zprávy však patří i nadále Česká republika k zemím, kde je antisemitismu ve většinové společnosti i v politické reprezentaci přítomen jen okrajově.

Sdílet:

One Response to “Fedarace židovských obcí vydala zprávu o antisemitismu za rok 2015”

  1. gugi napsal:

    …☻☻☻ vyvoláme islamizaci Evropy tím, že do EU nataháme exoty s vrozenými antizraelskými, resp. antižidovskými vzorci chování… takže budeme importovat organizátory a aktéry potenciálních pogromů … ??

    Islámu se báti netřeba, pokud se k němu Evropa postaví tak, jak náleží kultu odporujícímu všem pravidlům evropských hodnot a pokud tento kult zůstane (nebo bude donucen zůstat) v hranicích svých tradičních teritorií.☺

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com