Novinky ze života komunity

Studenti Lipské univerzity protestují proti bojkotu Izraele aneb Antisemitismus na vysokých školách

Lipská univerzita

Lipská univerzita

Studentský svaz Lipské univerzity, jedné z nejstarších univerzit světa (zal. 1409), schválil koncem srpna usnesení vypracované studentskou radou univerzity, které ostře odsuzuje protiizraelskou kampaň hnutí Boycott, Divestment and Sanctions, (BDS), (bojkot, stažení investic a sankce) z důvodu její jednoznačně antisemitské povahy. Usnesení je prvním podrobným akademickým dokumentem odmítajícím BDS v Německu. Klíčovou roli ve schvalovacím procesu sehráli mladí sociální demokraté a liberálové. Událost vyvolala pozornost i v Izraeli, kde o ní referoval například deník The Jerusalem Post.

Podnětem ke zmíněnému usnesení byla návštěva britské antropoložky a aktivistky BDS Prof. Lori Allenové z Londýnské univerzity (University of London), jež na půdě Lipské univerzity představila svou knihu „Vzestup a pád lidských práv: cynismus a politika v okupované Palestině“. Svou přednášku však dle studentské rady zneužila k propagaci BDS a jednosměrnému přisuzování veškeré viny za teroristické útoky izraelské straně.

Studentská rada má za to, že hnutí BDS představuje nebezpečí jak pro akademickou svobodu, jelikož obsahuje, mimo jiné, antisemitská opatření jako vyhošťování izraelských akademiků z univerzit a konferencí, tak pro židovský stát, protože BDS proti němu brojí, démonizuje jej a snaží se prosadit, aby mu byla zapovězena jakákoliv forma vojenské podpory, což musí nutně vyústit v jeho zničení. Studenti se dále vyslovují proti provádění, účasti či podpoře obdobných kampaní na Lipské univerzitě. Hlavní slogan hnutí „Bojkotujte Izrael“ vnímají jako novodobou obdobou někdejšího nacistického hesla „Nenakupujte u židů!“ Naopak, právo Izraele na existenci a sebeobranu je dle nich neoddiskutovatelné a nikdy se nemůže stát předmětem jednání.

BDS je, jak známo, globální hnutí založené před 11 lety palestinskými nevládními organizacemi vyzývající k bojkotu izraelských produktů, vylučování a vyhošťování izraelských akademiků a umělců, mezinárodním sankcím proti židovskému státu, zastavení investic, zapovězení jakékoliv formy vojenské podpory apod. Jeho deklarovaným cílem je zvýšit ekonomický a politický tlak na Izrael za účelem ukončení „okupace a kolonizace palestinských území a Golanských výšin“ a zrušení tam panujícího „režimu aparteidu“.

Skutečnost, že hnutí BDS vychází z antisemitských pozic, potvrzuje například Samuel Salzborn, uznávaný profesor sociálních věd a politologie na Univerzitě v Göttingenu, ve své stati „Kritika Izraele, nebo antisemitismus? Kritéria rozlišování.“

Podle přední německé odbornice na antisemitismus Moniky Schwarzové-Frieselové z Berlínské univerzity nabírají v posledních letech antisemitské kampaně bojkotu na dynamice zejména na vysokých školách – a to nejen v Evropě, ale i v USA. Jsou zaměřené jak proti Izraelcům, tak proti Židům jako takovým:

„Univerzitní antisemitismus („campus-antisemitismus“) nacházíme dnes v celosvětovém měřítku v protiizraelské variantě, která vykazuje všechny známky staré protižidovské nenávisti v novém hávu. Začátkem března byl na univerzitě Berkeley (jedna z nejrenomovanějších vysokých škol v USA, pozn. red.) objeven nápis „Sionisté by měli být posláni do plynové komory“. Na zdech a chodnících se vyskytují nápisy jako „Smrt Izraeli“ a „Zabíjejte Židy“. Touto nenávistnou protižidovskou rétorikou se vyznačují zejména liberální a levicové univerzity v USA. Zatímco mnozí studenti a docenti při užívání jazyka přísně lpějí na dodržování práv a respektování citů menšin, nemají žádný problém vyjádřit svou nenávist vůči Izraeli judeofobními verbálními antisemitismy. Členové správní rady kalifornské univerzity se vzhledem k bezbřehé nenávistné rétorice proti Izraeli panující na campusu proti takovýmto štvavým kampaním vymezili. Ani německé univerzity nejsou dostatečně vnímavé a kritické vůči variantám judeofobní rétoriky pracující s obrazem nepřítele (např. v protiizraelské kampani BDS),“ uvádí Schwarzová-Frieselová ve své stati „Antisemitismus na univerzitách: dlouhá tradice vzdělané protižidovské nenávisti“.

Poslední větu výše uvedené citace dokládá případ Vysoké školy pro aplikovanou vědu a umění v dolnosaském Hildesheimu, která se stala terčem kritiky ze strany Ústřední rady Židů v Německu i Centra Simona Wiesenthala. Důvodem byl seminář pod názvem „Sociální situace mladistvých v Palestině“, který podle kritiků propagoval protiizraelské a protižidovské obsahy. Po zásahu ministryně pro vědu Dolního Saska Gabriely Heinenové-Kljajicové a poslance spolkového sněmu a předsedy parlamentní skupiny přátel Izraele Volkera Becka, dle něhož se jednalo o nevědecký, jednostranný a neuvěřitelně antisemitský seminář, byl tento zrušen a v zimním semestru 2016/2017 má být nahrazen jiným.

D.T. podle zahr. zdrojů

 

 

 

 

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com