Novinky ze života komunity

Evropský parlament a vláda Spojeného království požadují restituce židovského majetku uloupeného v době holocaustu

europarl_logo_svgMnohaletým snahám Světové židovské restituční organizace o nápravu majetkových křivd se minulý týden dostalo rozhodné podpory ze strany Evropského parlamentu a jeho předsedy Martina Schulze. Ten se v dopise adresovaném švédskému europoslanci Gunnaru Hökmarkovi, jenž předsedá Evropské alianci pro přeživší holocaust, důrazně vyslovil pro navrácení movitého i nemovitého majektu uloupeného Židům a židovským obcím v době holocaustu a v jeho důsledku a pro jejich odškodnění za nemovitý majektek, zkonfiskovaná a uloupená umělecká díla a další objekty kulturního dědictví.

Schulz tak reagoval na dopis Evropské aliance pro přeživší holocaustu (EAHS), v němž třicetšest europoslanců různých politických stran a zemí (za Českou republiku připojila svůj podpis Olga Sehnalová z ČSSD) volá po zesílaní snah o restituci majetku z období holocaustu a zohlednění potřeb přeživších holocaust. EAHS vznikla v loňském roce z inicitavy Světové židovské restituční organizace (WJRO). Předseda Evropského parlamentu mimo jiné napsal: “Při jednáních o otázkách týkajících se restituce majektu, sociálního zabezpečení přeživších šoa, uchování židovských hřbitovů, podpory vzdělávacích projektů zaměřených na šíření povědomí a připomínání tragických události první poloviny 20. století, a to jak na národní tak na mezinárodní úrovni, můžete počítat s mou politickou podporou.“

Výkonný předseda WJRO Gideon TAYLOR a europoslanec Gunnar Hökmark Schulzův dopis uvítali. Navíc podle Hökmarka musí Evropský parlament ve svém úsilí pokračovat a dále požadovat restituce židovského majetku jakožto zhmotnění principů právního státu a respektu k právům a důstojnosti přeživších a jejich rodin.

I vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska deklarovala v těchto dnech vůli pomoci přeživším šoa, jejichž majetek byl uloupen během a v důsledku holocaustu. Státní tajemnice ministerstva zahraničí baronka Joyce Anne Anelay napsala Radě zástupců britských Židů (Board of Deputies of British Jews) s odvoláním na Terezínskou deklaraci z roku 2009, že Spojené království je odhodláno naléhat na Polsko a další země střední a východní Evropy, aby dostáli své odpovědnosti vůči stárnoucím přeživším šoa. Reagovala tak na společný dopis Gillian Meronové, výkonné předsedkyně Rady zástupců britských Židů, a Gideona Taylora, předsedy Světové židovské restituční organizace,  žádající, aby Britání své úsilí o restituci majektu uloupeného v době holocustu zdvojnásobila. Jaké konkrétní výsledky tyto iniciativy přinosou, se teprve ukáže.

D.T. podle zahr. zdrojů

Sdílet:

One Response to “Evropský parlament a vláda Spojeného království požadují restituce židovského majetku uloupeného v době holocaustu”

  1. Denny napsal:

    Aktuální, zajímavé a výborně napsané.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com