Novinky ze života komunity

WHO: Nejlepší polní nemocnici na světě má Izrael

Logo zdravotnického sboru IDF

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhodnotila polní nemocnici zdravotnického sboru Izraelských ozbrojených sil jako s odstupem nejlepší na světě. V souladu se svým novým klasifikačním systémem ji zařadila do nejvyšší kategorie 3. Podle Dr. Iana Nortona, jenž má v rámci WHO na starosti zahraniční zdravotnické týmy, by se přísně vzato mělo jednat o (neexistující) kategorii 3 plus, protože Izrael řadu předepsaných standardů nejen plní, ale i překračuje. „Něco takového jsme ještě neviděli,“ řekl Norton na závěr svého několikaměsíčního pobytu v Izraeli zpravodajskému serveru The Times of Israel.

Pro polní nemocnici izraelské armády, již židovský stát již řadu desetiletí nasazuje v dobách nejvyšší nouze na vlastním území či vysílá do jiných oblastí světa, se tak završil bezmála roční hodnotící proces, jemuž se kromě ní podrobily obdobné nemocnice ze šestnácti dalších zemí. Na kategorii 3 však dosáhl pouze Izrael a podle Dr. Nortona může v dohledné budoucnosti na stejné zařazení pomýšlet jen hrstka zemí, konkrétně společný evropský tým a tým z Číny.

Nový systém klasifikačních kritérií, podle nichž jsou polní nemocnice, resp. záchranné a zdravotnické týmy jednotlivých zemí hodnoceny, byl vyvinut v roce 2013 a jeho autorem je již zmíněný Dr. Ian Norton. Čítá přes 90 stran a posuzováno je mnoho faktorů – od počtu pacientů či lůžek přes úroveň a druh specializované péče až po etické aspekty, tj. připravenost poskytnout péči každému bez ohledu na rasu, barvu pleti či vyznání a koordinovaně spolupracovat v rámci společného úsilí o maximální pomoc postiženým. Izraelská polní nemocnice disponuje 60 stany, 86 stacionárními lůžky (kategorie 3 přitom předepisuje 40), čtyřmi operačními sály (pro kategorii 3 stačí jeden), popáleninovou a dialyzační jednotkou, oddělením pro plastickou rekonstrukční chirurgii a porodnicko-gynekologickou péči. A právě za mimořádné dovednosti a kvalitu výkonů a služeb v posledních dvou jmenovaných oblastech si vysloužila známku 3 plus.

Velitel chirurgické jednotky generálního štábu plukovník doktor Ofer Merin považuje uznání ze strany zdravotnické agentury OSN za vyznamenání nejen pro polní nemocnici a izraelskou armádu, ale pro židovský stát jako takový. Jeho váha je podle něj o to větší, že OSN je Izraelci obecně vnímána jako negativně podjatá vůči jejich státu.  Zástupci WHO však dle jeho slov „nebyli podjatí ani trochu“.

Díky zařazení do kategorie 3 budou mít izraelské týmy preferenční přístup na místa postižená katastrofami a Izrael si dále upevní postavení světového lídra v oboru traumatologie.

Ostatně i v minulosti patřili delegace zdravotnického a záchranného sboru izraelských ozbrojených sil k prvním a největším týmům působícím v krizových oblastech: po zemětřesení v Turecku v roce 1999 a na Haiti v roce 2010, po tajfunu na Filipínách v roce 2013 a naposledy po ničivém zemětřesení v Nepálu v roce 2015.

D.T. podle zahr. zdrojů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com