Novinky ze života komunity

Prostějov si připomněl Jahrzeit rabína Cvi Jehošui Horowitze

Radek Augustin z KPR vyzval vedení města, aby se postavilo šíření fám o rehabilitaci hřbitova

Radek Augustin z KPR vyzval vedení města, aby se postavilo šíření fám o rehabilitaci hřbitova

Na místě starého židovského hřbitova v Prostějově zdevastovaného za nacistické okupace se dnes u příležitosti 200. výročí úmrtí vrchního prostějovského rabína Cvi Jehošui Ha Leviho Horowitze konalo vzpomínkové setkání. Slavnostní náboženské shromáždění zorganizovala dobročinná americká organizace WMSBG Kolel Damesek Eliezer ve spolupráci s Federací židovských obcí ČR. Vedle primátorky města Aleny Raškové, jejího náměstka Pavla Smetany, se ho zúčastnili také zástupci Kanceláře prezidenta republiky, Parlamentu ČR, vedení Olomouckého kraje a vrchní vídeňský rabín Arie Folger, který vedl modlitby.

„Rabín Cvi Jehošua Ha Levi Horowitz‎‎ byl uznávanou rabínskou autoritou  přesahující hranice jeho prostějovského působiště,“ uvedl na dnešním setkání Tomáš Jelínek, zástupce WMSBG Kolel Damesek Eliezer. Rabín Horowitz předsedal různým rabínským soudům při hledání odpovědí na důležité náboženské otázky. Sepsal rovněž knihy, v nichž komentoval a vykládal texty Talmudu a židovského náboženského zákona. Prostějov byl po řadu století významným židovským duchovním centrem na Moravě a kolébkou židovských tradic, z nichž mnohé přetrvávají až do dnešních dne.

„Rabín Horowitz učil, že míru mezi lidmi může dosáhnout jen člověk, který lidi miluje,“ řekl na dnešním setkání vrchní vídeňský rabín Arie Folger, který zároveň připomněl, že Vídeň a Prostějov jsou dědici stejné židovské náboženské tradice. Rabín Folger dlouhodobě sleduje projekt rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově a poděkoval přítomným za podporu snahy o navrácení důstojnosti místu posledního odpočinku prostějovských židů.

Pod zemí zde dodnes leží ostatky významných židovských osobností jako rabín Cvi Jehošua Horowitz, předkové filosofa Edmunda Husserla, Michael Zweig, zakladatele rodiny literátů Zweigových a dalších více než 1900 občanů Prostějova. Dobročinná organizace WMSBG Kolel Damesek Eliezer společně s Federací židovských obcí v ČR jedná s vedením města o vhodné úpravě místa v sousedství školy, kde je dnes park a parkoviště. V současné době architekt židovské komunity hledá v rámci návrhu vhodné řešení přístupu složek integrovaného záchranného systému ke škole.

Setkání se zúčastnilo na čtyři desítky hostů

Setkání se zúčastnilo i přes nepřízeň počasí na čtyři desítky hostů

„Pokud by nebylo holokaustu, měl by dnes Prostějov nejen svou židovskou komunitu, ale byl by zachován i starý židovský hřbitov,“ řekl ve svém vystoupení předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek. K otázce rehabilitace starého židovského hřbitova se vyjádřil ve svém pozdravu i Radek Augustin k Kanceláře prezidenta republiky, který  upozornil na to, že se nyní ve městě šíří nepravdy a fámy kolem petice, jež odmítá jakoukoli důstojnou změnu historické plochy pohřebiště. Vyzval představitele města, aby se věci věnovali, protože Prostějov má buď šanci vytvořit něco cenného, nebo se naopka stát „černým puntíkem“ na mapě republiky a celé Evropy.

Ministerstvo kultury ČR prohlásilo počátkem července historický židovský hřbitov v Prostějově kulturní památkou. Město Prostějov proti tomuto rozhodnutí podalo rozklad, o němž nebylo doposud rozhodnuto. Prostějovské zastupitelstvo na svém posledním jednání odsouhlasilo zákaz venčení psů v prostoru bývalého hřbitova.

S vrchním vídeňským rabínem Arie Folgerem přijeli do Prostějova i další hosté z hlavního města Rakouska

S vrchním vídeňským rabínem Arie Folgerem přijeli do Prostějova i další hosté z hlavního města Rakouska

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com