Novinky ze života komunity

Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů a odstraňování břečťanu na NŽH

Přinášíme text z dnešního newsletteru pražské židovské obce k bezpečnostím ořezům zeleně na Novém židovském hřbitově:


Od srpna do října roku 2016 byl díky finanční podpoře 100 000,- Hlavního města Prahy uskutečněn projekt “Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů včetně odstraňování břečťanu popínavého na Novém židovském hřbitově“, který je součástí dlouhodobé koncepční péče o zeleň v areálu hřbitova.

V areálu hřbitova se na ploše 115 tisíc m2 nachází téměř 2 000 stromů, z nichž jenom cca 1/3 byla vysazena plánovaně. Původní záměr výsadby počítal s vysazením stromů pouze do alejí podél cest, nikoli v samotných sektorech určených k pohřbívání. V rámci tohoto projektu bylo ošetřeno více než čtyřicet stromů. Kromě odstranění suchých, poškozených či zlomených větví, v případě potřeby byla provedena i redukce korun podporující vitalitu. Práce byly prováděny pod vedením certifikovaného zkušeného českého arboristy. Z části stromů byl také odstraněn břečťan popínavý, sice krásná rostlina na pohled, ale zhoubná pro život stromu. Po stržení břečťanu se často objevovaly dutiny a jiné vážné defekty. Stromy svými odhalenými kmeny nyní vystupují ze zelené džungle jako dominantní prvky zeleně hřbitova.

Tento projekt údržby zeleně navazuje na rozsáhlá pěstební opatření, realizovaná v letech 2005 a 2006 za finanční podpory Státního fondu životního prostředí. V období 2007 až 2011 však kvůli nedostatku finančních prostředků údržba stromů prakticky neprobíhala, prováděna byla pouze redukce břečťanových porostů, náletových křovin apod. Protože míra a rozsah údržby zeleně úzce souvisí s nedostatkem finančních zdrojů, je přes všechnu snahu prováděna pomalejším tempem, než by skutečný stav dřevin vyžadoval. Díky pomoci Hlavního města Prahy je však již čtvrtým rokem o zeleň v areálu Nového židovského hřbitova postaráno alespoň tak, aby se zde mohli návštěvníci i zaměstnanci bezpečně pohybovat.

Péče o zeleň je nikdy nekončící průběžný proces, na který Židovská obec v Praze každoročně věnuje část vlastních prostředků.

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com