Novinky ze života komunity

Tisíce přeživších šoa žijí v Izraeli pod hranicí bídy

Izraelský Nejvyšší soud zamítl počátkem března petici nevládní organizace Ken Lazaken (Ano seniorům) vyzývající vládu židovského státu, aby navýšila měsíční příspěvky pro 83 000 izraelských důchodců, kteří přežili holocaust. Tříčlenný senát své zamítavé rozhodnutí zdůvodnil tím, že předmětné petici lze vyhovět pouze legislativní cestou (tj. přijetím odpovídajícího zákona v parlamentu), nikoliv rozhodnutím soudu. Přesto však soudci v rozsudku zdůraznili, že navýšení finančních příspěvků pro přeživší je nezbytné, a vyzvali k tomuto kroku premiéra Benjamina Netanjahua i ministra financí Moše Kahlona.

Hmotná nouze nezanedbatelného počtu přeživších v Izraeli je letitým problémem. Podle průzkumů žilo v roce 2015 čtyřicet pět tisíc ze sta devadesáti tisíců přeživších pod hranicí chudoby (ta je stanovena na 950 EUR měsíčně, tj. cca. 3800 šekelů). Mnozí další balancují těsně nad ní. Čtvrtina z těchto osob se například v roce 2014 z finančních důvodů dobrovolně zřekla léků, jedna třetina si pravidelně odepírá jedno jídlo denně.

Problém tkví částečně v izraelsko-německé dohodě o válečných reparacích uzavřené začátkem padesátých let 20. století. Výměnou za německé reparační platby se tehdy izraelská vláda zavázala převzít odpovědnost za odškodnění všech přeživších, kteří se do židovského státu přistěhovali do data vstupu smlouvy v platnost, tj. do roku 1953. Tito lidé současně pozbyli nárok na přímé odškodnění z Německa či jiných západoevropských zemí. Podle izraelského zákona o kompenzacích pobírají státní příspěvky v rozmezí od 2.200 do 9.000 šekelů měsíčně plus různé dávky sociální a zdravotní péče.

Naopak, imigrantům, kteří se do Izraele přistěhovali po roce 1953, zůstal nárok na odškodnění ze strany Německa či jiných zemí zachován, nemají však právo na odškodnění ze strany židovského státu. Ten jim poskytuje pouze roční příplatek ve výši 3.600 šekelů – bez dalších dávek či úlev na sociální a zdravotní péči.

Yair Lapid

Bývalý ministr financí Jair Lapid z centristické strany Ješ Atid (ve vládě působil pouze v letech 2013 a 2014) ve snaze tyto křivdy napravit protlačil v roce 2013 Knesetem zákon navyšující státní kompenzace skupině 20 000 přeživších, kteří se do Izraele přistěhovali po roce 1953. Museli však splňovat podmínku věznění v koncentračních táborech anebo ghettech. Na tento účel vyčlenilo Lapidovo ministerstvo 250 milionů šekelů tak, aby každý oprávněný pobíral 2.200 šekelů měsíčně navíc. Kromě toho měli i tito lidé získat další sociální a zdravotní dávky a úlevy. Jejich situace se přesto nezlepšila – vinou byrokratických propletenců, mocenských a kompetenčních sporů mezi ministerstvy a úřady jim zato byli zkráceny jiné státní platby a ve výsledku zbylo mnohým méně než předtím.

Kromě toho stále platí, že osoby, které v koncentračních táborech ani v ghettech vězněny nebyly, nárok na zvýšené dávky nemají, a zůstávají tak nadále v pasti chudoby. Problém představují zejména starší přistěhovalci z bývalých sovětských republik, jimž SSSR ani nástupnické země důchody do Izraele nevyplácejí.

Aby toho nebylo málo, na nedostatečnou podporu státu si stěžují i mnozí ze zhruba 800.000 orientálních Židů, kteří v padesátých letech minulého století uprchli do mladého židovského státu z arabských zemí. Oni i jejich potomci tvrdí, že Lapidova politika upřednostňovala přistěhovalce z Evropy.

„Pomoci musíme každému,“ uznává dnes opoziční politik Jair Lapid. Ale přeživší šoa stojí podle něj v první linii. Jeho zdůvodnění: Když Německo vyplatilo válečné reparace, přitekly peníze nikoliv do rukou soukromých osob, ale do pokladny izraelského státu. „Budovaly se za ně přístavy, silnice, armáda i infrastruktura pro příjem Židů z celého světa, i uprchlíků z arabských zemí.“ Než zemřou poslední přeživší, má dle něj Izrael „morální povinnost, jim tyto finanční prostředky přiměřeně vrátit.“ Zdali to jeho nástupce vidí obdobně, je otázkou.

Podle zahr. zdrojů

 

 

 

 

 

 

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com