Novinky ze života komunity

Konzervativní hnutí judaismu v USA otevřelo své brány nehalachickým Židům

Židovský teologický seminář v New Yorku, hlavní rabínský seminář konzervativního judaismu v USA

Židovské kongregace v USA hlásící se ke konzervativnímu směru judaismu mohou nově do svých řad přijímat i nežidovské členy. V internetovém hlasování o tom rozhodlo jejich vrcholný orgán, Valné shromáždění Sjednocené synagogy konzervativního judaismu (UCSJ), která sdružuje na 600 členských kongregací. Návrh, schválen napřed Výkonným výborem UCSJ, byl přijat  drtivou většinou členských organizací, přesto něž však konečné rozhodnutí není závazné.

Rabín Steve Wernick, předseda UCSJ, řekl před hlasováním týdeníku The Jewish Chronicle, že cílem je „vytvořit soubor standardů odrážejících dnešní realitu a naše hodnoty“ a umožnit komunitám, aby prosperovaly.

Co znamená schválené rozhodnutí v praxi? Konzervativní kongregace mohou díky němu přijímat do svých řad věřící a rodinné příslušníky stávajících členů, kteří nejsou Židy podle halachy. I oni smějí nyní hradit členské příspěvky, hlasovat, kandidovat ve volbách do správních a řídících funkcí ve svých kongregacích a dokonce ovlivňovat jmenování rabínů a kantorů. Nemohou pouze zastávat pozice duchovních, vést bohoslužby a obdržet aliju (tj. být vyvoláváni k tóře). Konzervativní hnutí v USA tímto krokem vlastně jen formálně „posvětilo“ situaci, která v mnoha jeho synagogách již řadu let panuje, tj. že bohoslužby navštěvují i rodinní příslušníci ze smíšeních manželství.

Podle izraelského serveru haaretz.com konzervativní hnutí v USA tímto krokem následuje příklad hnutí reformního. To se již v osmdesátých letech minulého století odklonilo od halachického učení, otevřelo brány svých modliteben osobám, které nejsou Židy podle halachy a jeho duchovní oddávají smíšené páry v rámci tradičních židovských svatebních obřadů.

Podle průzkumu agentury Pew Research Center z roku 2013 se ke konzervativnímu směru judaismu hlásí 18% procent amerických Židů, zatímco 22% židovské populace, jejíž celkový počet klesá, se považuje za bezkonfesijní.

Podle zahr. zdrojů

 

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com