Novinky ze života komunity

Pavel Štingl o letošním programu pražského Památníku ticha

Letošní kulturní program Památníku ticha je koncipován v duchu jednoho z velkých témat budoucí stálé expozice. Pracujeme s tématem „modernita v nás“, tedy s jinakostí v trendech minulosti i současnosti. Od května do října se uskuteční na nádraží Bubny či v jeho okolí celá řada koncertů a divadelních představení, jejichž společným jmenovatelem je pojem užívaný v nacistickém ptidepe pro tzv. „balast lidského rodu“.

S umělci různých okruhů – v minulosti „méněcenného rasového základu“, či s handicapem vedoucím k vyhlazovacímu programu euthanasie se budeme během jejich vystoupení bavit o tom, jak je vidí společnost dnes, co je jinak, co nadčasově závažné. Celý proud těchto vystoupení a diskusí budou uvádět eugenické texty Patrika Ouředníka. Dnes již jsou sjednány některé významné romské kapely, opět nabídneme inscenaci Čekárna, kterou divadelní skupina Farma v jeskyni připravila do prostou nádraží spojeného s válečnými deportacemi. Novinkou bude repríza Burianovy adaptace Vojny v podání nedávných absolventů DAMU.

S novým projektem přivítáme orchestr Jedličkova ústavu The Tap Tap. Vystoupí několik divadelních skupin s mentálně postiženými herci, jako je Al dente, Divadlo Ujeto a další. Nevidomý romský harmonikář Mário Bihári si zahraje s Vladimírem 518.

Témata diskutovaná na podiích se stanou motivací pro výtvarné reflexe, které postupně vytvoří v okolí nádraží unikátní výtvarnou galerii. Je potěšující, kolik kvalitních výtvarníků zareagovalo na naši výzvu k umělecké intervenci do neutěšeného brownfieldu Holešovic, kde budeme výtvarnou cestou odkrývat vrstvy paměti a čistit zátěže minulosti.

Kurt Gebauer pracuje na koncepci prostorových výtvarných motivů se studenty svého semináře o veřejném prostoru, přidává se ateliér sochařství Lukáše Rittsteina, studio Prám Kryštof Kaplan, Jiří Janíček a další. Sérii workshopů zahájí již v červnu projekt Jammies… Společně vznikající výtvarná díla autistických výtvarnic a profesionálních malířů Mirka Kaufmanna a Otto Kowena.

Vizí letošní výtvarné iniciace neutěšeného okolí nádraží Bubny je vytvořit výtvarně symbolický chodník přes kolejiště, který spojí město s městem v ose budoucí ulice rozvojové čtvrti, jež povede z Veletržní do Dělnické logicky okolo nádraží Bubny.
Usilujeme o to, aby tato ulice, která ještě nebyla ani zanesena do map, bude pojmenována po Nicholasi Wintonovi… Podnět na místopisnou komise magistrátu byl z našeho popudu podán městskou částí Praha 7. Ačkoli Praha zatím nikdy nepojmenovala ulici dříve, než existovala, věříme, že v tomto případě výjimku obhájíme.

Na podzim 16. října se opět uskuteční Bubnování pro Bubny. Letos rytmizované hvězdami perkusistů sdružených do hudebního turné „Slet bubeníků“. Pokud tedy půjde vše tak, jak usilujeme, pak se při bubnování uskuteční jak vernisáž unikátních výtvarných objektů v okolí nádraží Bubny, tak fotografií Bohdana Holomíčka z některých sezonních divadelních projektů. Návštěvníci následně hromadným bubnováním symbolicky rozbijí ticho mlčící většiny a stanou se všichni dohromady kmotry nové ulice pojmenované po Nicholasi Wintonovi.

Vedle poslední fáze projektování, sezonních kulturních akcí a výtvarné itervence do území paměti rozvíjíme také v několika proudech budoucí vzdělávací koncepci Památníku ticha. Společně partnery z EDUin, DOX, VKC Židovského muzea a několika pražských škol pracujeme intenzivně na vývoji programu Philipa Zimbarda „Heroic Imagination“, který připravuje veřejnost na situace, kde pasivní přihlížení je ohrožením druhých a flustrací sebe samého. Polemiku s tématem Bystander-effect současného světa budeme aplikovat na typové situace minulosti spojené s příběhy šoa.

Dalším vzdělávacím projektem, který reflektuje zlom generací ve vztahu k válečným vzpomínkám, je otevření filmového semináře neprofesionálních autorů, který jsme nazvali „Od svědectví k podobenství“. Pracovní setkání filmových týmů středních škol proběhne již 22. června. Bude završeno divadelním představením studentů přírodního gymnázia v hale nádraží Bubny.

(Celý rozhovor s Pavlem Štinglem o projektu Památníku ticha naleznete v ŽL41)

Sdílet:

One Response to “Pavel Štingl o letošním programu pražského Památníku ticha”

  1. Ivana napsal:

    Díky za novou zprávu o tichém Památníku ticha!

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com