Novinky ze života komunity

Pew Research Center o vývoji počtu muslimů v Evropě

Americký think-tank Pew Research Center vydal v minulém týdnu zprávu o vývoji muslimské populace v Evropě (EU + Norsko + Švýcarsko) do roku 2050. V roce 2010 dosáhl počet muslimů 19,5 milionů (3,8 %), v polovině roku 2016 to již bylo 25,8 milionů (4,9 %). Prognóza je založena na třech scénářích: nulové, střední a vysoké migraci. I při nulové variantě lze očekávat, že počet muslimů vzroste kvůli rozdílné věkové struktuře a vyšší porodnosti na 7,4 %. Střední scénář pracuje s předpokladem, že migrace nebude pokračovat, ale Evropa bude nadále přijímat jen uprchlíky s právem získat asyl. V roce 2050 by pak mohla muslimská populace představovat 11,2 %. Pokud by migrace pokračovala v dosavadním trendu, pak by při třetím scénáři, bylo v Evropě za 33 let 14,0 % muslimů.

Muslimské zastoupení se velmi liší podle jednotlivých zemí. Podle středního scénáře by 10 až 20 % muslimů mohlo být v zemích jako Itálie (12,4 %), Francie (17,4 %), Velká Británie (16,7 %), Švédsko (20,5 %), Německo (10,8 %),Rakousko (10,6 %), Belgie (15,1 %), Nizozemí (12,5 %), Dánsko (11,9 5), Finsko (11,4 %). Pew Research Center se nezabývá dopady těchto demografických změn, ale je zřejmé, že výrazné muslimské komunity budou především v ekonomicky a politicky silnějších zemích. To se může projevit i ve změně domácí i zahraniční politiky.

Sdílet:

One Response to “Pew Research Center o vývoji počtu muslimů v Evropě”

  1. Dušan Šandu napsal:

    Toto je naprosté selhání západní Evropy ! Příklad toho kam to může zajít , když „svoboda vyznání“ je nadřazena demokracii, právu a Evropským hodnotám. Jak je možné , že náboženství , které otevřeně popírá demokratické principy, které popírá právní systém a které diskriminuje jedny před druhými, získává stále více stoupenců ? Německo staví svět na hlavu a to tím, cituji jistého člověka „Německo vyhnalo před druhou světovou válkou židovské obyvatelstvo a nyní je nahrazuje jejich úhlavními nepřáteli !“ Je to opět naprosto zvrácené a opět na to doplatí celá Evropa. Muslimové mají stále stejný cíl, jen využívají efektivnější a moderní prostředky k jeho dosažení, Každý kdo uvěří , že islám je „mírumilovný“ , tak ztratil svou budoucnost.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com