Novinky ze života komunity

V Uherském Brodě mají IWalk o židovských transportech. Moderní technologie propojují místa se vzpomínkami pamětníků

IWalk v Uherském Brodě

U příležitosti 75. výročí tří transportů Židů z Uherského Brodu a širokého okolí vznikl vzdělávací projekt, který tragické události připomene. Účastníci komentovaných procházek postupně prochází 5 vytipovaných míst, autentických historických lokalit v centru Uherského Brodu, spjatých s rasově motivovanou perzekucí místních obyvatel během druhé světové války.

Vzdělávací program USC Shoah Foundation IWalk umožňuje spojit orální a lokální historii s novými výchovnými a vzděláváním metodami a technologiemi IT. Výhodou IWalk je jeho široké zacílení. Pracuje jak se školami, tak s veřejností. Díky využití individuálních vzpomínek pamětníků je velká, abstraktní a politická Historie dekonstruována na součet individuálně prožitých lidských životů, kdy se každá jednotlivá lidská bytost sama rozhodovala a za své jednání nesla odpovědnost. Kombinace moderní technologie umožňující přehrávání vzpomínek a klasické konstruktivistické metody nabízí ve spojení s prožitkem konkrétního místa možnost pochopení sebe sama coby součástí budoucí historie. Zároveň nabízí často jinde nedostupná lokálně relevantní data a fakta. Historie se neodehrávala kdesi daleko, ale v místech, kde každý den žijeme svůj život.

Projekt vznikl s podporou USC SF, která ze svého Archivu vizuální historie (VHA) poskytla svědectví pamětníků. Důležitá byla také podpora MŠMT, které financovalo nákup tabletů, sluchátek a přípravné práce. Projekt totiž zvítězil s nejlepším bodovým ohodnocením v dotačním programu na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017. Projekt vznikl také díky PANT z. s. z Ostravy, který o grant zažádal, nadace Zachor z Budapešti, která vznik projektu odborně zaštiťovala a technické podpory Centra Malach při MFF UK. Andrea Szónyi z nadace Zachor z Budapešti je autorkou těchto komentovaných prohlídek, které kombinují výklad průvodce a sledování vzpomínek očitých svědků. V Maďarsku jsou s vývojem IWalk nejdále. Fungují v Budapešti, Békéscabě a dalších 4 místech. Ve Varšavě se jeden IWalk věnuje Muranowu, bývalému ghettu. Martin Šmok je autorem tří pražských a dvou brněnských IWalk.

Příprava brodského projektu trvala rok a podíleli se na ní studenti Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě pod vedením autora čůínku, kteří z databáze Archivu vizuální historie Jihokalifornské univerzity (USC SF) vybírali vhodné pasáže ze vzpomínek přeživších pamětníků, kteří transporty v Uherském Brodě prošli. Jimy vybrané a sestříhané klipy účastníci sledují na tabletech či na chytrých telefonech. Ke každému zastavení je vybráno několik krátkých klipů. Ty byly vybírány, aby se vztahovali ke konkrétním autentickým místům spjatým jak se známou, tak s dosud nepoznanou lokální historií a popisují lidské vztahy, vnímání individuálních lidských bytostí namísto stereotypních skupin. Klipy dokumentují perzekuci, šikanu, násilí, nebo naopak lidskost, soucit, snahu pomoci i v těžkých situacích.

Studenti Gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě pod vedením Lenky Ertlové vytvořili tým průvodců, kteří tyto ukázky ze vzpomínek pamětníků doplní historickým komentářem. Na každém zastavení účastníci komentovaných procházek vyslechnou základní informace o podmínkách předválečného života, jak toto místo vypadalo před válkou, jak se situace změnila po vyhlášení protektorátu a jak se proměňovala až do dnešní podoby.

V Uherském Brodě se podařilo vytipovat 5 lokalit, na kterých se provázená skupina zastaví. Průvodci z řad studentů účastníky stručně uvedou do historického kontextu a vybídnou návštěvníky ke sledování sestříhaných klipů. První zastavení u místa, kde stávala místní synagoga je věnována předválečnému vývoji židovské náboženské obce, jazykovým poměrům a vztahům s křesťanskou majoritou. Další téma, které zde průvodci komentují je vypálení synagogy v noci z 21. na 22. července roku 1941. Kolem desáté hodiny večer byli obyvatelé města probuzeni hasičskými signály. Přítomný starosta Waldemar Hawranek a jeho zástupce Reinhold Wendt však zakázali požár hasit a hasičskému sboru přikázali pouze dávat pozor, aby se požár nerozšířil na okolní budovy.

Druhé zastavení je věnováno odboji a převádění uprchlíků na Slovensko. Důležitou roli v odboji sehrál Hotel Smetana. To bylo jediné místo, kde se směli židovští obyvatelé města scházet. Majitel Leo Smetana (* 3. 5. 1894) byl za pomoc odboji popraven v Breslau 20. 5. 1943. Na tomto místě se připomenou i další hrdinové odbojové činnosti. Některým z nich se podařilo utéct, jiní se ocitly na seznamech gestapa a byli zatčeni a popraveni.

Třetí zastavení u radnice města mapuje celkovou rasovou perzekuci za protektorátu a vyjmenovává zákazy a příkazy okupační a protektorátní správy. I zde si návštěvníci prohlídky vyslechnou svědectví pamětnic Eriky Brammerové a Evy Langerové.

Čtvrté zastavení je u budovy gymnázia, kterou si vybralo vedení oddělení gestapa IV B 4 pod Hlavním říšském bezpečnostním úřadu RSHA (Reichssicherheitshauptamt) jako deportační středisko. Lidé určeni do transportu tu byli nuceni strávit 2-3 dny.

Poslední páté zastavení na vlakovém nádraží je věnováno třem transportům z Uherského Brodu. První transport z Uherského Brodu značený Cn byl vypraven 23. ledna 1943 a zahrnoval obyvatele Kyjova, Uherského Ostrohu, Zlína, Napajedel, Veselí nad Moravou, Vizovic, Vracova, Jarošova, Zlechova, Holešova, Malenovic a Kunovic (1000 osob).

Druhý transport s označením Co vypravený 27. ledna 1943 čítal také 1000 osob, byli to obyvatelé obcí Strážnice, Podivín, Broumov, Hodonín a částečně Uherský Brod.

Poslední transport Cp31. 1. 1943 zahrnoval 838 lidí z Uherského Brodu a nejbližšího okolí. Po příjezdu do terezínského ghetta bylo několik lidí z těchto tří transportů vybráno do transportu Cu (čítajícího kolem 1000 osob). Tito lidé se dostali do vyhlazovacího tábora v Auschwitz. Datum příjezdu transportu Cu 1. února 1943 je zároveň u řady deportovaných uváděn jako den úmrtí.

Jedna z několika komentovaných prohlídek proběhla 27. ledna 2018, na 75. výročí druhého transportu a shodou okolností na mezinárodní den památky obětí holocaustu. Vzhledem k tomu, že se zájemci z řad veřejnosti hlásili online přes google formulář, získali jsme na účastníky emailové adresy. Po absolvování komentované prohlídky jsme účastníky obeslali evaluačním dotazníkem. Návratnost vyplněných dotazníků byla 76%.

Na otázku „Jak vás osobně zasáhla svědectví, která jste shlédl/a?“ účastníci odpověděli (vybíráme jen pár z odpovědí):

„O to více, že jsem některé z nich znala osobně“; „Beru svět jako širší místo, kde se staly spousty hrůz ale i spousty pozitivních události i v těžkých dobách jako byly tyto.“;“Nečekala jsem, že budu dojatá k slzám.“;“Jako rodiče mě zasáhla nejvíce svědectví o odtržení od rodiny“;“Pro mne je to problematika velmi osobní.“;“Jsem matka a osobně mě zasáhlo svědectví paní Brammerové, když přišla jako dítě nejdříve o tatínka a pak i o maminku a musela se spoléhat na pomoc jiných lidí.“;“Velmi, znám osobně rodinu jedné ze svědkyň“;“Velmi mě dojala, uvedla jsem si tak mnoho věcí do souvislostí“;“Soucítím s těmi lidmi“;“Osobní svědectví byla velmi emotivní a několik dní jsem o nich stále přemýšlel.“;“Velmi mě zasáhla svědectví konkrétních lidí. Překvapilo mě, že lidé o tom, co prožili, byli ochotni mluvit na kameru. Patří jim velký dík.“;“Některé videa byla velmi dojemná“;“Každé svědectví s tímto tématem, mne hluboce zasáhne, obzvláště v této době, kdy lidé zapomínají, co je to tolerance a znovu přistupují k verbálním i fyzickým útokům i u nás v ČR.“;“Velmi emotivní a autentické.“

V průběhu měsíce března je plánován seminář pro učitele z Uherského Brodu a okolí, jehož cílem je seznámit místní školy s výstupy tohoto projektu. Učitelé absolvují komentovanou prohlídku, budou jim představeny metodiky práce s žáky a další vzdělávací programy USC SF týkající se problémům holocaustu a obecně jevem šíření nenávisti ve společnosti a jeho důsledcích. Už nyní se přihlásilo několik škol, které projevily o žákovské exkurze zájem. Ozývá se také veřejnost s dotazy na další termíny komentovaných prohlídek. V plánu je také jednání s Informačním centrem v Uherském Brodě o případném sdílení nabídek komentovaných prohlídek. Na jaře plánujeme semináře v Ostravě a Praze, ve kterých chceme spolupráci v podobných projektech nabídnout i aktivním učitelům z celé ČR.

Marcel Mahdal

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com