Novinky ze života komunity

Jehuda Bauer: Postoj mnoha evropských Židů vůči antisemitismu není správný

Pražský rodák Jehuda Bauer je jeden z předních izraelských historiků holokaustu

Přinášíme ukázku z rozhovoru s historikem Jehudou Bauerem, který vyšel 19. dubna v Jüdische Allgemeine. Celý text najdete v ŽL45.

Jak je vůbec možné, že jsou stále lidé, kteří holokaust popírají? Fakta přece hovoří jasně.

Podívejte se, popírá se skutečnost vůbec, nejen pokud jde o holokaust. Dnes žijí lidé, kteří tvrdí, že vstup USA do 2. světové války byl omyl, protože Němci neměli proti Američanům vůbec nic. Přitom je známa skutečnost, že válku Americe vypovědělo nacistické Německo, a nikoli naopak. Realitu lze popřít vždy, ale v tomto případě je popírání ideologicky motivované. Zcela jiné to je v Evropě a v částech muslimského světa. V Evropě je popírání holokaustu zcela výjimečné. Mnohem horší to bylo v minulosti. Lze ho minimalizovat nebo tvrdit, že Židé využívají holokaust kvůli dosažení politických úspěchů. Ovšem popírání holokaustu v Evropě je vlastně okrajovou záležitostí.

A v muslimských zemích?

Tam jde o akceptovanou realitu. Znovu je však nutno říct, že nikoli v celém muslimském světě, ale v částech ovládaných islámskými radikály. Tam je holokaust buď zcela popírán, nebo označen jako vynález Židů (kteří jsou stejně „ďáblové světa“), aby mohli získat a obsadit Palestinu. To je samozřejmě zcela ideologický postoj jasně ovlivněný nacismem. Cokoli člověk čte, připomíná útočný list „Stürmer“ z roku 1936. Je to jasně v duchu nacismu. A popírání holokaustu je částí této ideologické politiky.

Podle jedné studie z roku 2017 si takřka polovina německých žáků neví rady s pojmem „Osvětim“. Jde o nevědomost, nechuť, či selhání pedagogů?

Studie ovšem nevypovídá o tom, že mladí lidé holokaust popírají, oni jen nechtějí mít s Osvětimí nic společného, není pro ně zajímavá. Změnit se to může pouze působením pedagogů, a v tomto směru probíhají v Německu velice vážné pokusy, které však nejsou vždy úspěšné. K tomu nutno přičíst také skutečnost, že mnohé je zkreslené. Také z toho je patrné, že trauma se týká celé Evropy. Podívejte se třeba na postoj polské vlády, která holokaust v novém zákonu nepopírá, ba právě naopak; zdůrazňuje ovšem, že všichni Poláci přece chtěli Židy zachránit. Tato falešná faktografie se odráží i v předmětné studii. Takové všeobecné trauma lze zpochybňovat neustálým opakováním a zdůrazňováním skutečnosti.

Jaké jsou vaše zkušenosti v Jad vašem s návštěvníky z Německa?

V Jad vašem osobně vyučují každé dva až tři týdny skupiny učitelů z Německa. Přicházejí cíleně, protože se potřebují seznámit s pedagogickým způsobem zprostředkování této skutečnosti. Často od nich slyšíme, že není vůbec jednoduché správně žáky informovat. Mladiství nechtějí slyšet o vraždách, smrti a zabíjení, do kterých byli zapleteni jejich prarodiče. Je to vlastně přirozený postoj, a to není dobré, spíše nesprávné. Skutečnost, že mladí takto smýšlejí, lze ovšem pochopit.

V Evropě antisemitismus opět vzrůstá. Spatřujete v tom nebezpečí, že by se dějiny mohly opakovat?

Situace je dnes zcela jiná. Holokaust by samozřejmě vyvolal reakci Izraele, který je dnes vojensky malou velkou velmocí. Navíc máme spojence, například katolickou církev stejně jako protestantské církve. Situace je zcela jiná než ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Samozřejmě, i taková nebezpečí existují jako hrozba pro menšiny, národnost i stát. Genocidy, ke kterým došlo v nedávné době v Rwandě a Dárfúru, jsou obdobné. Tento vývoj naznačuje, že se to znovu může přihodit.

Jak se projevuje antisemitismus dnes? Během historie se samozřejmě změnil. Jaký je nyní v reflexi Jad vašem?

Antisemitismus je velkým nebezpečím. Nutno zdůraznit, že snad méně pro Židy, ale spíše nebezpečím pro společnost, v níž se šíří. Vzrůstající antisemitismus ve společnosti svědčí o tom, že je k smrti nemocná. Antisemitismus není jen antihumánní, je starší než křesťanský antijudaismus. Židé nejsou horší ani lepší než ostatní, jsou však jiní z hlediska kultury, nikoli biologicky. Pronásledují-li se lidé, protože jsou jiní, nevypovídá to o jejich jinakosti, ale spíše o společnosti, ve které žijí. Bojovat proti antisemitismu nelze tím, že se hovoří o tom, jak jsou Židé dobří, to je zcela nedůležité. Spíše je nutno poukazovat na to, jak jsou antisemité nebezpeční, jsou potencionálními vrahy, ba co víc, horší než sami vrahové genocid. Být proti Židům znamená být proti vlastní lidskosti. Na to je nutno upozorňovat.

Jak se lze nejúčinněji bránit proti antisemitismu?

Postoj mnoha evropských Židů vůči antisemitismu není správný. Neměli by se proti němu bránit, ale spíše útočit: nutno jej pojmenovat, demaskovat a zdůraznit, že antisemité škodí vlastní zemi, vlastní společnosti. Vždy je nutno zdůraznit, že se nejedná o islám! Jedinou možností bojovat proti islámskému antisemitismu je spojit se s antiradikálním islámem. A ten existuje. Stovky milionů muslimů nejsou radikálové.

Radikální islamistické postoje jsou přijímány se stále větším ohlasem také v Evropě.

Radikální islám se neomezuje pouze na Blízký východ. Existuje také v Evropě a také tam je nutno proti němu bojovat. Oficiální stanoviska nejsou dnes zaměřena na antisemitismus, a to je rozdíl proti dvacátým a třicátým létům minulého století, době nastupujícího fašismu. Státní antisemitismus v současné době v Evropě neexistuje. Dokud ovšem působí islámský radikalismus v evropských zemích, je nutno se proti němu vymezovat. Přitom je nutno zdůraznit, že mezi muslimy žijícími v Evropě jsou radikálně antisemitské jen menšiny.

Zdroj: Jüdische Allgemeine

Překlad: (eb)

Sdílet:

2 Responses to “Jehuda Bauer: Postoj mnoha evropských Židů vůči antisemitismu není správný”

  1. Květa napsal:

    Jak je dobře číst moudrá slova od moudrých lidí!

  2. Denny napsal:

    Doporučuji knihu
    Yehuda Bauer: From Diplomacy to Resistance
    A History of Jewish Palestine 1939 – 1945

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com