Novinky ze života komunity

Izraelské nové technologie se stávají symbolem židovského státu

U příležitosti 70. výročí založení Státu Izrael se místní tisk zabýval bilancí rozvoje svého hospodářství, především také oblastí nových technologií. Na počet 8,4 milionů obyvatel  země připadá 5400 firem věnujících se tomuto odvětví. Řada z nich kooperuje se zahraničními podniky. Mnohé z nich se věnují také oboru Life-Science. Izraelské firmy zaměřené na odvětví medicíny a biotechnologií sehrávají přitom rozhodující úlohu. Pozoruhodný je rychlý vzestup tohoto oboru; zatím co v roce 1995 působilo v této sféře pouze 180 firem, dnes je jich více než tisíc. A každoročně k nim přibývají nové podniky Start up. Více než polovina z nich se zabývá lékařskou technikou. Důraz spočívá na pomocných prostředcích jako jsou technologie cévní podpory (stenty) a zobrazovacích metod.

Základ vytváří řada výzkumných ústavů a rozvojových center velkých mezinárodních koncernů, např. Philips či General Electric Healtcare a domácí podniky jako Given Imaging nebo Medinol. Given Imaging je světovou jedničkou v odvětví kapslové endoskopie  s tzv. PillCam, polykatelnou miniaturní kamerou v podobě pilulky, což je pro pacienta při endoskopických vyšetřeních příjemnější  a pro nemocnici úspornější

O vysoké inovativní síle této malé země svědčí také počet patentů. V celosvětovém měřítku vlastních chráněných práv je Izrael držitelem nejvíce patentů na jednoho obyvatele v oblasti lékařské techniky.

(eb)

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com