Novinky ze života komunity

Připomínka holokaustu v zemích EU předmětem výzkumu amerických universit

Yaelova univerzita připravila společně s Grinell College projekt, jehož cílem je zmapovat zařazení historických reálií o holokaustu do vzdělávání mladé generace na základních, středních a vysokých školách v zemích EU. Další oblastí zájmu je studium postoje společnosti a politiků k veřejné připomínce obětí holokaustu. Výsledná zpráva by měla zahrnovat nejen aktuální stav, ale i analýzu trendů v jednotlivých státech. Sběrem podkladů a rozhovory s představiteli státní správy, akademické obce a nevládních organizací jsou pověřeni vybraní universitní studenti. Vedoucím projektu je ředit Digitálního fóra CEPS Wiliam Echitson. Studie bude předána orgánům EU v lednu příštího roku.

Podle autorů výzkumu bude pozornost věnována především bývalým postkomunistickým zemím, kde dochází k relativizaci událostí druhé světové války. Jako jeden z těchto příkladů je vnímáno vyznamenání maďarské vlády pro novináře Balinta Homana, který hanlivými slovy označuje Židy a Romy. V Chorvatsku zase chválí ministr kultury hnutí Ustašovců, kteří připravili o život židovské obyvatele v Jasenovaci. Kriticky je vnímána i situace v Polsku. Studie by měla posoudit, do jaké míry je revizionizmus při vnímání holokaustu vážným trendem v zemích, v nichž přímo probíhalo masové vraždění.

Sběr materiálu a rozhovory v ČR budou realizovány v příštím týdnu.

(eb)

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com