Novinky ze života komunity

50 let TOMÁŠE JELÍNKA

„Tomáš Jelínek je český Žid. To je exemplář českého Žida, což možná ani neví, Ale vyzařuje to z něj. Není konzervativní, je přijatelně liberální a rozumný, Jeho nejlepší vlastností je tolerance. Toleruje fanatiky, má je tam, ale nevylučuje je. Zbavil se rabína, protože se mu zdál líný a že neplní své povinnosti…“ to řekl Arnošt Lustig v rozhovoru pro Literární noviny, když komentoval konflikt na pražské židovské obci v době, kdy se Tomáš Jelínek ve funkci předsedy snažil, aby pod jednou střechou mohly fungovat všechny směry pražského judaismu. Věřil, že při tak zoufale malém počtu židovského společenství je každá forma návratu ke kořenům cenná, že v tak malé komunitě budou rozdíly mezi duchovními, kteří obec nebudou řídit, zdrojem nové síly.

Čas a bulvární Blesk ukázal, kam až rabín Sidon „došel v neplnění svých povinností“. Mezitím Tomáš Jelínek zakusil osm let obrany před různými nepodloženými trestními oznámeními ze strany lidí, kteří proti němu a Koalici za demokratickou obec provedli v letech 2004 a 2005 úspěšný puč. Těžko si představit, čím musel spolu se svou rodinou projít. Kolik zákulisních útoků šlo i za rámec komunity a dotýkalo se jeho kariéry. Zatímco Jelínkova vize o jednotné obci pro všechny se ukázala jako nereálná, pak jeho zásadní reformy v péči o přeživší holokaust fungují do dnešních dnů, ať to jsou služby domácí péče či moderní seniorské centrum na Hagiboru.

Střet na pražské židovské obci Tomáše Jelínka nezlomil. Lidsky jej tato zkušenost posílila. Dokáže dnes jako jeden z mála argumentovat ve veřejné debatě ve prospěch židovského společenství, má odvahu se postavit projevům antisemitismu, proti lži a pomluvám. Nejlepším příkladem je tzv. prostějovská kauza a mohli bychom jmenovat řadu dalších.

Jelínek stál u zrodu Židovských listů, jejichž posláním je informovat věcně a čestně o židovském životě a nezavírat oči před nepravostmi. Je předsedou spolku Magen a podílí se dlouhodobě na vedení Spolku akademiků Židů.

Tomáš Jelínek se dne 16. srpna dožívá 50 let. Přejeme mu pevné zdraví, hodně radosti, štěstí, mnoho síly, ať se mu splní všechna jeho přání.

AŽ DO 120.

Denny Stecher

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com