Novinky ze života komunity

Speciál k židovskému kalendáři u příležitosti roku 5779

Nejstarší kalendáře byly lunární, protože pohyb Měsíce na obloze se dá lépe sledovat, než pohyb Slunce. Od jednoho novoluní k dalšímu nebo od úplňku k úplňku uplyne 29 dní, 12 hodin a 44 minut (plus nějaké vteřiny). Lunární kalendář má tedy měsíce, které mají 29 nebo 30 dnů. Ve starověku byl nový měsíc vyhlašován na základě pozorování.

Dnes celý svět používá solární kalendář, který má 365 dní, přestupný rok o jeden den více. Židé se nechtěli vzdát toho, že každý měsíc začíná o novoluní a na druhé straně podle bible musí být svátek Pesach, který je v měsíci nisanu, vždy na jaře, a proto si zavedli luni-solární kalendář, ve kterém jsou měsíce počítány podle Měsíce a roky podle Slunce. Tento kalendář se používá především pro náboženské účely, v Izraeli se všechny svátky, i ty nenáboženské, především Den nezávislosti, slaví podle židovského kalendáře.

Nový rok (Roš ha-šana = hlava roku) začíná na podzim měsícem tišri, který má vždy 30 dní. Následují měsíce chešvan a kislev, jejichž délky jsou proměnné, mají buď 29 nebo 30 dní, je to z náboženských důvodů kvůli svátkům, aby nedošlo ke kolizi se šabatem.

Dalšími měsíci jsou tevet, ševat, adar (v přestupném roce pak následuje 2. adar = adar šeni), nisan, ijar, sivan, tamuz, av a elul.

Lunární rok s měsíci o 29 nebo 30 dnech, je o jedenáct dní kratší, než sluneční, měsíc nisan by se tak každým rokem přibližoval k zimě. Protože svátek Pesach musí vždy připadnout na začátek jara, je zaveden přestupný rok s 13 měsíci.Ten je dvakrát za sedm let nebo sedmkrát za 19 let ( pozn. DS: výpočet platí i pro pohyblivý křesťanský svátek, kterým jsou Velikonoce)

Normální židovský rok může trvat 353, 354 nebo 355 dnů.

353 – měsíce chešvan a kislev mají po 29 dnech

354 – chešvan má 29 dní, kislev 30.

355 – chešvan i kislev mají po 30 dnech

Přestupný rok může trvat 383, 384 nebo 385 dní.

V přestupném roce má měsíc adar rišon (první) 30 dní, adar šeni (druhý) 29 dní.

383 = 7 x 29 + 6 x 30 = 203 + 180 =383

384 = 7 x 30 + 6 x 29 = 210 + 174 = 384

385 = 8 x 30 + 5 x 29 = 240 + 145 = 385

Rok 5779 je nejdelěí možný židovský rok, má 385 dní. Tišri 30 dní, chešvan 30, kislev 30, tevet 29, ševat 30, adar I 30, adar II 29, nisan 30, ijar 29, sivan 30, tamuz 29, av 30, elul 29. POČET DNÍ: 8 x 30 + 5 x 29 = 240 +145 = 385 dní.

Židovské svátky

V měsíci tišri je „maraton svátků“. Jsou to:

Roš Hašana = Židovský nový rok 1.a 2. tišri

Jom Kipur = Den smíření 10.tišri

Sukot = Svátek stanů (lidově Pod zelenou) 15. – 21. tišri

Šmeni aceret = Osmý den shromáždění, 22. tišri

Simcha tora = Radost z tóry, 23. tišri v diaspoře, 22. v Izraeli, tedy shoda s Šmeni aceret.

Každý svátek má své zvláštnosti. Na Roš hašana se má jíst chala namočená v medu a také jablko namočené v medu. Přeje se sladký nový rok. Jablko má být symbolem plodnosti a hojnosti, med má zvyšovat imunitu organizmu.

Příchod Nového roku se neslaví bujarým veselím, je to začátek 10 dní pokání až do Jom Kipuru, kdy se rozhodne, kdo bude zapsán do Knihy života, která se na konci „dlouhého dne“ zapečetí.

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com