Novinky ze života komunity

Pořad televize 3SAT o antisemitismu v Německu

Televizní stanice 3SAT vysílala pořad o antisemitismu v Německu. Židovský operní režisér Barrie Kosky, intendant Komické opery v Berlíně a občan SRN, se vydal za lidmi, aby s nimi o tomto jevu hovořil. Německá vláda nerada slyší, že i po 75 letech jsou v Německu protižidovské postoje hluboce zakořeněny.

Barrieho Koskyho doprovázel redaktor 3SAT Thorsten Berrat s televizní kamerou. Vzhledem k tomu, že Kosky působil i ve Vídni, může srovnávat. V Berlíně se ptal náhodně oslovených Němců u Braniborské brány a ti unisono odpovídali, že antisemitismus zde je a je třeba proti němu bojovat.

Zajímavý byl rozhovor s židovským členem pravicové AfD Wolfgangem Fuhlem. Ten odpověděl, že je Židem, ale zároveň německým vlastencem a že má strach především z islamistického antisemitismu, který se projevuje násilnými akcemi, zatímco pravicově extremistický německý antisemitismus je spíše verbální. Ve skutečnosti tomu ale tak není.

Barrie Kosky navštívil i židovské středisko, kde se koná výuka sebeobrany, hovořil také s představitelem Iniciativy proti antisemitismu (Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus – KIGA) a Benjaminem Steinitzem z další organizace se stejným zaměřením se zkratkou RIAS (kdysi to byla zkratka pro Radio z amerického sektoru Berlína, které dnes již neexistuje).

Chvályhodné je, že Kosky neopomenul zdůraznit, že existruje též náboženský antisemitismus – viz výroky Martina Luthera. Berlínský biskup evangelické církve Markus Droege odpověděl, že si je toho vědom, ale že současně církev proti antisemitismu vystupuje.

Na závěr Barrieho Koskyho téměř k nepříčetnosti rozčílil čtyřicetiminutový rozhovor se „zažraným“ nepřítelem Židů – dnes již propuštěným učitelem základní školy – Nikolaiem Nerlingem. Rozhovor s ním Barrie Kosky ukončil tím, že řekl: “Díky Bohu, že většina Němců není taková jako vy.“

Antisemitismus je stále živý nejen v Německu, ale i v Evropě, a proto je třeba proti němu aktivně vystupovat a omezovat jeho šíření.

Sdílet:

One Response to “Pořad televize 3SAT o antisemitismu v Německu”

 1. charlie von kratzmar napsal:

  Výborně napsané , velice zřetelně a trefně
  Přejeeme všem souvěrcům GEMAR CHATIMA TOVA
  A jak je možné, že ŽL zatím nepřinesly zprávu
  o fenomenálním úspěchu českých basketbalistů
  s izraelským trenérem v čele?

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com