Novinky ze života komunity

První setkání zástupců německých spolkových zemí pověřených řešením antisemitismu. V Německu asi vznikne k této problematice vládní komise

Felix Klein se věnuje problematice antisemitismu v Německu na vládní úrovni

První setkání zástupců pověřených řešením antisemitismu v německých spolkových zemích, které se konalo koncem listopadu, bylo podle Jüdische Allgemeine pozoruhodně konkrétní. Pozvání Felixe Kleina, který danou problematiku koordinuje na vládní úrovni, jeho pozvání přijalo šest pověřenců: z Bádenska – Württemberska, Bavorska, Hesenska, Severního Porýní-Vestfálska, Porýní-Falcka a Saska-Anhaltska. Zástupce Sárska se schůzky nezúčastnil, jelikož v zemi ještě neproběhly nové volby.

Felix Klein apeloval na všechny zástupce spolkových zemí, aby podporovali židovský život. V tomto smyslu bude následným dopisem informovat také všechny předsedy spolkových vlád.

„Pro mne je velice důležitým a samozřejmým úkolem stát se partnerem řešení tohoto problému zdůraznila jako první Sabine Leutheuser Schnarrenbergerová, dřívější ministryně spravedlnosti, která převezme svůj úřad v Severním Porýní-Vestfálsku v příštím roce.

Setkání v Berlíně považuje nejen Klein za předstupeň vzniku „komise spolkové vlády, ale i vlád všech spolkových zemí“.  Ludwig Spaenle, pověřenec Státní kanceláře v Mnichově, dodal “nejen z hlediska Bavorska, ale i jako federalista jsem příznivcem tohoto řešení“.

Vzájemná pobídka u důležitých projektů je reálná. „Opakovaně se citoval pojem „konkurenceschopného federalismu“. Podle Kleina by připadlo 80 procent úkolů pověřeným pracovníkům v jednotlivých spolkových zemích. V úvahu by přicházely i další projekty, například povinnost škol hlásit případy antisemitismu. Tento princip se prosadil již v Bádensku-Württembersku. Vedení škol by se již nemuselo obávat o dobrou pověst svých institucí.

Z hlediska dalšího vzdělávání učitelů právě v souvislosti s jejich poznatky a bojem proti antisemitismu souvisejícího s Izraelem zeje mezera. „Mnozí učitelé nejsou schopni s tímto problémem adekvátně bojovat“, upozornil Klein.

V letech 2020 a 2021 se uskuteční velký projekt: „1700 let židovského života v Německu“. Organizačním příkladem je Rok reformace, věnovaný Martinu Lutherovi, který se konal v roce 2017.

Prvního Berlínského setkání se zúčastnili také zástupci židovských organizací, kteří vítají vzájemnou spolupráci. Daniel Botmann z Ústřední rady Židů s odkazem na rozhlasovou stanici RIAS, která již leta v Berlíně úspěšně sleduje a informuje o antisemitismu nezávisle na tom, zda je případ právně stíhán či nikoli, zmínil, že každý antisemita je antidemokrat. Na závěr setkání zdůraznil: „Antisemitismus je celostátní problém, nikoli problém židovský, ale problém politický.“

Text podle článku Jüdische Allgemeine

(překlad eb)

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com