Novinky ze života komunity

Poklad zlatých mincí nalezený v Caesarei

Takový nález je zvláštností. Mezi dvěma kameny našli archeologové v Caesarei zlatý poklad. Majitel si jej zřejmě schoval před nájezdem křižáků.

Ve starověkém přístavním městě Caesarei zavládla v roce 1101 panika. Křižáci usilovali o dobytí města. Obyvatel jednoho z domů zřejmě popadl bronzový hrnec s keramickým poklopem, aby v něm uložil své celé jmění: 24 zlatých mincí a zlatou náušnici. Kvůli tomu, aby zlaté mince nevypadly, položil na ně ještě keramickou desku dříve, než poklad dobře uschoval do výklenku napajedla,

Co se posléze s majitelem domu stalo a jak se jmenoval nevíme. V každém případě však víme, že se nikdy nevrátil, aby si svůj majetek vyzvedl. Teprve nyní, po více než 900 letech nalezli tento nevšední poklad archeologové mezi dvěma kameny v uprostřed Přírodního  parku v Caesarei.

Vědečtí pracovníci porovnali nález s mincemi z té doby a dokázali je identifikovat. Díky zlatým kusům bylo možné datovat období ve kterém byl poklad uschován: jedna konvexní zlatá mince „nomisma histtamenom“ byzantského císaře Michaela VII.Doukas (1071 – 1079 občanského letopočtu) a další zlatá mince „nomisma“ byzantského císaře Romanose III. (1028 – 1034).  Jedna nebo dvě takovéto zlaté mince odpovídaly roční mzdě jednoduchého sedláka. Zámožný majitel se zřejmě podílel na mezinárodním obchodě, jelikož některé z mincí nebyly používány v Caesarei a pocházeli spíše ze vzdálených zemí.

Majitel zřejmě přišel o život během masakrů

Vedoucí vykopávek Peter Gendelman a Mohammed Hatar z Izraelského památkového úřadu vysvětlují: “Mince pocházejí z konce 11. století a umožňují spojit poklad s dobytím města křižáky koncem roku 1101 kdy došlo k dramatickým událostem středověké historie města. V souvislosti s dobovými písemnými zdroji byla většina obyvatel Caesarei zmasakrována armádou Baldwina I. (1100-1118), krále Křižácké říše Jerusalem. Lze předpokládat, že majitel pokladu a jeho rodina  přišli buď o život nebo byli prodáni do otroctví a ke svému majetku se nikdy nedostali.“

Archeologové dále dodávají: „Poklad je tichým svědectvím dramatických dějin Caesareje – násilného dobytí města. Někdo si uschoval svůj majetek v naději, že ho jednou najde, jenže se nikdy nevrátil.“

Náhodný nález se uskutečnil několik dnů před svátkem Chanuka. Při této příležitosti byla v budově přístavu uspořádána zvláštní, hojně navštívená výstava, na které byly vystaveny také mince.

Velkorysý archeologický projekt

Středem pozornosti vykopávek a také konservačních prací na projektu Caesarea je fasáda staré veřejné ústřední budovy města. Byla částí objektu, kterou král Herodes před více než dvěma tisíciletími daroval svému římskému příznivci, císaři Augustovi a bohyni Roma. Nově objevený poklad byl nalezen na tomto území pod západní fasádou kostela.

Michael Karsenti, generální ředitel společnosti pro rozvoj Cesarei komentuje situaci: „Jeho nálezem jsme okamžitě rozšířili naše sbírky a již letos byl vystaven během Chanuky v přístavu. Tento nález se stane trvalou součástí chanukových prezentací.“

Tento vzácný objev se nacházel nedaleko dvou dalších pokladů ze stejné doby. Prvním je hrnec naplněný zlatými a stříbrnými šperky, objevený v roce 1960, druhým je sbírka bronzových nádob nalezena v 90 letech. Tyto poklady jsou vystaveny v Izraelském muzeu v Jeruzalémě.

Ulrich W. Sahm

Překlad: Erika Bezdíčková

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com