Novinky ze života komunity

Zemřel spisovatel Amos Oz (aktualizováno)

Amos Oz, Wikipedia

Ve věku 79 let zemřel Amos Oz, jeden z nejproslulejších izraelských spisovatelů. Ve svých knihách se často zabýval sociálními tématy i schopností proměny, zasazoval se za mír a vystupoval proti fanatismu. Byl držitelem mnoha mezinárodních vyznamenání, čestných doktorátů a věčným čekatelem na Nobelovu cenu za literaturu. Ještě letos v říjnu osobně převzal v Moskvě cenu Lva Nikolajeviče Tolstého za svůj poslední román Jidáš, v němž čerpá z vlastní rodinné historie i historie své země, z témat, která prostupují celým jeho rozsáhlým a oceňovaným dílem. Jeho knihy byly překládány do více než 40 jazyků.

Narodil se roku 1939 v Jeruzalémě jako Amos Klausner do rodiny intelektuálů, kteří se do Brity spravované Palestiny přistěhovali z východní Evropy. K jeho dětství, které vylíčil v románu „Příběh o lásce a tmě“, patřila chudoba stejně tak nedílně jako nesčetné knihy v mnoha světových jazycích. Po sebevraždě matky vstoupil jako patnáctiletý do kibucu a změnil si jméno na Oz, což v překladu znamená odvahu a sílu. Jako voják bojoval v Šestidenní i Jomkipurské válce. Později se stejně tak odhodlaně zasazoval o mír mezi Izraelci a Palestinci a řešení konfliktu mezi oběma národy cestou vzniku dvou států.

V nekrologu, který vyšel v deníku The New York Times, se píše: „Vzhledem k tomu, jak si (Oz) představoval budoucnost pro svou zemi, byl jeho hlas v Izraeli v posledních letech postupně vytěsňován, přestože jeho celosvětový význam rostl. Rodilí, životem v kibucu ovlivnění, neústupně sekulární, levicově zaměření Izraelci evropského původu, kteří v Izraeli dominovali během valné části života Amose Oze, museli uvolnit prostor sefardským, ruským a ortodoxním Židům. Amos Oz se tak dostával do postavení stárnoucího levičáka, proroka, jemuž bylo v jeho vlastní zemi stále méně lidí ochotno naslouchat. (…)

Navzdory svým frustracím s izraelskou společností a jejím směřování zůstal vždy optimistou, mužem, který se naplno sžil se sionistickým experimentem (…).

Ve své poslední sbírce esejí “Dear Zealots” (volně přeloženo “Milí zélóti“) vydané koncem loňského roku napsal, že má “strach z fanatismu a násilí, které začínají v Izraeli převládat, a také se za to stydím.” Ale jeho lásku k Izraeli to nezastínilo. “Jsem Izraelcem rád. Jsem rád občanem země, která má osm a půl milionů premiérů, osm a půl milionů proroků, osm a půl milionů mesiášů. Každý z nás má svou vlastní formulku spásy, anebo alespoň řešení. Každý křičí, málokdo naslouchá. Nikdy tady není nuda.”

Podle zahr. zdrojů

 

 

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com