Novinky ze života komunity

Historický nález ze šedesátých let určen jako prsten Pilata Pontského

Jméno Pilata Pontského znají především křesťané v souvislosti s ukřižováním Ježíše. Archeologové nyní vyluštili díky nové technice epigraf na prstenu, který nese jeho jméno.

Prsten byl objeven při vykopávkách již před 50 lety. Teprve nyní se však podařilo zjistit, že patřil věhlasnému římskému prokurátorovi, který nechal popravit Ježíše z Nazaretu.“Neznám žádného jiného Pilata z této doby a prsten dokazuje, že patřil osobě výjimečného postavení a bohatství“, tvrdí profesor Danny Schwarz z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

Pilat Pontski byl 5. římským guvernérem v Judeji. Vládl v letech 26 až 36. Zda tento prsten, symbol moci sám nosil nebo zda jeden z jeho úředníků „podepisoval“ dokumenty jeho otiskem nevíme.

Prsten nalezl izraelský archeolog Gideon Förster v roce 1968 na návrší Herodion jižně od Betléma. Teprve nyní však byl nález dokonale očištěn. Díky speciální kameře prozradil prsten své tajemství. Vedle nádoby s vínem je řeckým písmem vyraženo jméno „Pilat“.

Místo nálezu nikoli náhodné

Herodion jako místo nálezu není náhodné. Král Herodes, který žil od roku 73 před občanským letopočtem do roku 4, byl vazalem Římanů a kvůli tomu mezi obyvateli značně neoblíben. Východně od Betléma nechal uměle vytvořit návrší, aby mohl do zdaleka viditelné kónické hory zabudovat pevnost. Na západním svahu byla postavena vedle divadla a římských lázní také určitá podoba chrámu. Zde nalezl v březnu 2007 archeolog Ehud Netzler hrob krále Herodese společně z bezohledně zničeným sarkofágem. Herodes si místo vybral, aby si zajistil bezpečí před zloději. Navíc skýtalo místo hrobu pohled na Jeruzalém.

Vzhledem k tomu, že Herodes pěstoval těsné vztahy s římskými okupanty, není divu, že právě tam byl nalezen prokurátorův pečetní prsten. Vrchní část komplexu, do kužele postavený hrad, byl nadále využíván římskými úředníky, kteří v té době vládli nad Judeou. Herodion pravděpodobně využíval Pilat jako správní středisko ústřední vlády.

 Známá osobnost

Existenci Pilata Pontského lze historicky dokázat. Nejen Nový zákon a současný historik Josephus Flavius ho zmiňují. V Cesareji, největším římském přístavním městě na středozemním pobřeží byl nalezen podstavec sloupu či postavy s vtesaným jménem „Pontius Pilatus“. Tento kamenný „důkaz“ se nachází dnes v Jeruzalémském muzeu mezi dalšími exponáty z dob Ježíše a začátků křesťanství.

O úloze Římanů a Židů při ukřižování Krista se vynořila v posledních staletích mnohá nedorozumění. Jako zástupce římského císaře byl zmocněn pouze Pilat Pontský vyřknout ortel smrti. I když Říman, jak by se dnes řeklo „Ital“, mohl vydat historický povel k ukřižování kazatele z Galileje, mluvila křesťanská církev na čele s Vatikánem takřka 2000 let, že Židé jsou „vražedníci Boha“. Vrchní rada Židů zvaná Sanhedrin, neměla žádná oprávnění k vydání rozsudku trestu smrti nebo vůbec k jeho provedení.

 Z hlediska Římanů se Ježíš provinil jako strůjce velezrady a povstání proti římské moci. Kvůli tomu nechal Pilat přibít na kříž  hanopis „Ježíš z Nazaretu, král Židů“. Originál nápisu byl nalezen ve 3. století v jeskyni pod Chrámem Božího hrobu a je uložen v římském kostele Santa Maria de Gerusaleme. Existují tvrzení, že tato relikvie je originálem.

Ulrich W. Sahm

Překlad Erika Bezdíčková

 

Sdílet:

One Response to “Historický nález ze šedesátých let určen jako prsten Pilata Pontského”

  1. Tomáš napsal:

    Nad tímto historickým artefaktem,prstenem Piláta Pontského se tají dech.Byl to zástupce římského císaře v této provincii se všemi výkonnými pravomocemi .Stále se potvrzují pravdy popsané v Novém zákoně.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com