Novinky ze života komunity

Z pozůstalosti Wolfganga Reinharda Storcha vyplatí ČNFB jednorázovou podporu domácím obětem nacismu

Česko-německý fond budoucnosti obdržel finanční dar v celkové výši zhruba 334.000 eur ve prospěch doposud žijících obětí nacistického bezpráví z Česka a Slovenska.

Tyto finanční prostředky pocházejí z pozůstalosti Wolfganga Reinharda Storcha, bývalého vysoce postaveného politika západoberlínské sociálnědemokratické strany. Většina jeho odkazu byla stejným dílem rozdělena mezi Česko-německý fond budoucnosti a německou charitativní organizaci Maximilian-Kolbe-Werk. Tyto organizace poskytnou uvedené prostředky přeživším obětem nacismu z Česka, Slovenska a Polska.

V Česku budou tyto finanční prostředky vyplaceny ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Živá paměť formou paušálních plateb, které obdrží zhruba 1000 osob pronásledovaných za nacionálního socialismu z rasových a politických důvodů. Platby budou realizovány do konce roku 2019. Očekává se, že jednorázová platba bude ve výši 6 232 Kč pro jednotlivé přeživší. Mezi osoby pronásledované z rasových důvodů (cca. 33 %) jsou zařazeni nejen přeživší koncentračních táborů, ale i ukrývaní.

„Tento finanční dar opět dokládá, že lidé v Německu nepovažují podporu obětí nacistického bezpráví za uzavřenou záležitost,“ zdůrazňuje 96tiletý Felix Kolmer, viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru, který sám přežil několik koncentračních táborů. „Jsem však vděčný i Česko-německému fondu budoucnosti za to, že se jako jedna z mála organizací trvale zasazuje o podporu obětí nacistického bezpráví,“ uvádí Kolmer.

„Odškodnění obětí nacismu bylo předpokladem pro vytvoření důvěry a základů spolupráce mezi občany obou našich zemí,“ zdůrazňuje Tomáš Jelínek, český ředitel Fondu budoucnosti. „Podpora osob pronásledovaných nacistickým režimem, udržování vzpomínky na oběti nacismu a připomínání si hrůz nacistické diktatury je ovšem naším trvalým úkolem. O to více nás těší, že jsme společně s organizací Maximilian-Kolbe-Werk dokázali nalézt způsob, jak české a slovenské oběti nacismu podpořit.“

Díky značnému úsilí Fondu budoucnosti se i s podporou bývalého českého zmocněnce pro záležitosti holocaustu a boj s antisemitismem Jiřího Šitlera podařilo vyjasnit komplikované pozůstalostní řízení a uvolnit finanční prostředky k vyplacení.

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com