Novinky ze života komunity

Spolková země Durynsko ustavila komisaře pro potírání antisemitismu

Benjamin Hoff, ministr státního kancléřství byl 22.ledna uveden do funkce komisaře s úkolem zabývat se životem Židů v Durynsku a bojem proti antisemitismu.  Současně odpovídá za agendu týkající se Spolkového sněmu v kontextu s evropskou a kulturní politikou.

Od roku 2010 došlo v Durynsku na 650 antisemitských trestních činů. V porovnání s počtem obyvatel je to zhruba dvakrát víc, než činí celorepublikový průměr. Na otázku redakce uvedl Duryňský kriminálního úřad statistické údaje: v roce 2018 došlo za prvních devět měsíců k 38 deliktům. Ve většině se případů se jednalo o pobuřování.

Spolková vláda zřídila před rokem jako reakci na nenávistné projevy vůči Židům úřad komisaře zabývajícího se antisemitismem. Mezitím vznikly odpovídající funkce také ve spolkových zemích Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko a Porýní-Falcko, která vykazují menší počet trestných činů.

Pověřenec spolkové vlády Felix Klein vyzval v loňském roce po nenávistných útocích na přistěhovalce a Židy v Sasku a dalších východoněmeckých zemích ke zřízení obdobné funkce. V listopadu na zasedání Duryňského kabinetu opakoval svůj návrh i zde.

Židovská obec v Durynsku nyní vítá kladné rozhodnutí zdejší vlády. „Považuji toto rozhodnutí a přiměřené“ sdělil její předseda Reinhard Schramm a dodal „půjde také o koordinaci řady aktivit, a proto je zapotřebí spolupráce jednotlivých spolkových zemí.“

Ministerský předseda Bodo Ramelow připomněl, že Durynsko se angažovalo již v roce 2000 při žhářském útoku na Erfurtskou synagogu.

Zdroj: Thüringer Allgemeine

Překlad: eb

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com