Novinky ze života komunity

Zapojte se do brněnského výzkumu dlouhodobých důsledků holokaustu. Mají se hlásit hlavně vnoučata přeživších

Brno, 11.9. 2018 – Ivan Rektor, neurolog
FOTO: MAFRA – ANNA VAVRÍKOVÁ

Již třetím rokem shromažďuje tým profesora Ivana Rektora z brněnského CEITEC vyšetření mozku lidí, kteří přežili holokaust a jejich potomků. Snaží se na úrovni epigenetiky odpovědět na otázku, do jaké míry se traumata z doby války přenášejí do struktury a na funkčnost mozku. Získané výsledky z magnetické rezonance se porovnávají s výsledky kontrolní skupiny osob, které v rodině nemají traumata z koncentračních táborů. Na genetických analýzách spolupracuj tým profesora Rektora se Sanger Institute v Cambridge. Další otázka se týká mezigeneračního přenosu těchto traumat, která by byla viditelná na změnách činnosti mozku.

Podle předběžných výsledků byly nalezeny rozdíly v objemu šedé hmoty mezi skupinou osob přeživších holokaust a kontrolní skupinou. „U přeživších byl nalezen signifikantně snížený objem šedé hmoty ve strukturách mozku, které souvisí s pamětí a emocemi,“ říká Monika Fňašková z výzkumného týmu. Některé rozdíly jsou údajně patrné i u dětí přeživších. Generace vnuků nebyla zatím zkoumána.

Výzkumu se zatím včetně kontrolní skupiny zúčastnilo téměř 300 osob. Podle Moniky Fňaškové chodí na vyšetření často více členů jedné rodiny, ale celá třígenerační rodina je spíše výjimka. V celém souboru jsou pouze čtyři takové případy. Ve skupině přeživších bylo vyšetřeno 49 osob a 30 kontrolních. Nejsilněji je zastoupena druhá generace v počtu 79 osob a 47 kontrolních. V nejmladší generaci je pouze 53 potomků přeživších a 34 kontrolních osob. Výzkum ovšem nekončí. Zejména zastoupení ze třetí generace je velmi heterogenní z pohledu zátěže traumaty. V generaci vnuků a vnuček jsou zatím pouze dva participanti, jejichž všichni prarodiče byli zasaženi holokaustem. Proto tým profesora Rektora hledá zájemce právě mezi těmi nejmladšími. Zvažte to a přihlaste se! Pište na adresu monika.fnaskova(zavináč)ceitec.muni.cz

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com