Novinky ze života komunity

Španělský anděl v Budapešti

„Dej člověku trochu moci a poznáš jeho charakter,“ říká jedno španělské přísloví. Posuďte na příběhu Španěla Ángela Sanz Brize jak se projevila jeho pravdivost.

Po studiích jako hluboce věřící katolík vstoupil do řad povstaleckého generála Francisca Franca. Když občanská válka pro jeho stranu vítězně skončila dal se na vytouženou kariéru diplomata. Začátek světové války ho zastihl v Egyptě jako ekonomického legáta. V téže funkci byl v roce 1942 převeden na své druhé působiště do Maďarska.

Tamější španělský chargé d’affaires  Ángel de Muguiro otevřeně kritizoval antisemitské postoje maďarské vlády, což vedlo ke třenicím mezi dvěma prohitlerovskými režimy. De Muguiro byl v roce 1944 odvolán, velvyslanectví se změnilo v legaci.

Jejím vedením byl pověřen Sanz Briz. Bylo mu 34 let, nedávno se oženil, měl jednu dceru a druhé dítě na cestě. Informoval Madrid o násilnostech páchaných na Židech a požádal, aby mohl vzít pod ochranu alespoň potomky sefardských Židů, kteří byli v roce 1492 vyhnáni ze Španělska. Opíral se o zákon z roku 1924, který stanovil, že tito Židé jsou španělskými občany, i když za republiky byla v roce 1931 jeho platnost zrušena. Madrid na jeho žádost oficiálně neodpověděl, nejspíš proto, že se blížil konec války a režim se připravoval na poválečnou situaci, a tak Sanz Briz začal jednat na vlastní pěst. Na maďarských úřadech vymohl, že smí vystavit 200 pasů pro sefardské Židy. Ty si nevšimly, že zákon by derogován a nepřišel na to ani Adolf Eichmann, tehdy už přítomný v Maďarsku. Sanz Briz našel v celé zemi pouze 54 sefardských Židů (podle jiných pramenů 70). Ochranu však potřebovalo mnohem víc lidí.

Za války přišlo o život půl milionu maďarských Židů. V Budapešti jich na podzim 1944 zůstalo asi 200 tisíc. 80 tisíc jich povraždili členové strany Křížových šípů, která se 15. října pod vedením nacistů zmocnila pučem moci. 5 200 jich zachránil Sanz Briz.

Vydával rodinné pasy a navíc oněch dvě stě povolených rozmnožil tak, že je očísloval. Například sto padesátý lomeno jedna, dvě, tři atd. S Italem Giorgiem Perlascou, s nímž se spřátelil za občanské války, skoupil v Budapešti několik domů, v nichž soustřeďoval maďarské židy se španělskými pasy. Na domech visela španělská vlajka a cedule v němčině i maďarštině hlásající, že objekty patří Španělsku a jsou jeho výsostným územím. Peníze na jejich koupi pocházely z prostředků legace, z vlastní kapsy a ze sbírek mezi zachraňovanými Židy.

Madrid odvolal Sanz Brize z Maďarska ve chvíli, kdy se k městu blížila Rudá armáda. Odcestoval i s rodinou do Švýcarska ale Perlasca, který jako veterán občanské války měl nárok na španělské občanství, v Budapešti zůstal.

    Když se řádící hordy Šípových křížů dozvěděly, že Sanz Briz opustil Maďarsko, chtěly se zmocnit španělských domů, a hlavně Židů v nich. Perlasca, tentokrát pod španělským jménem Jorge Pelasca, se prohlásil za španělského zastupujícího vyslance, než se vrátí Sanz Briz. Jeho lest se zdařila, Židé byli zachráněni a on sám na poslední chvíli utekl před Rusy přes Turecko do Itálie.

Tam žil v ústraní, ale v roce 1987 ho vypátraly ženy, jež za války jako děti zachránil. Ke konci života (zemřel v r. 1992) napsal vzpomínky a podle jeho života byl natočen film, který se v Česku promítal pod málo říkajícím názvem Perlasca. Muzeum holocaustu Jad Vašem ocenilo jeho pomoc Židům za války titulem Spravedlivý mezi národy.

    Také Ángel Briz Sanz, jenž pracoval jako diplomat až do konce života v roce 1980, byl v r. 1966 vyzván, aby převzal ocenění Spravedlivého mezi národy. Frankův režim mu to však nedovolil, neboť se obával, aby proti sobě nepopudil své arabské spojence. Yad Vašem ale na španělského hrdinu nezapomněl. V roce 1991 předal toto vysoké ocenění vdově po Ángelu Briz Sanzovi, která s ním sdílela i hrůzný podzim na konci války v Budapešti.

    Moc, kterou měl Briz Sanz, byla spíš malá než větší. Přesto ji dokázal využít k záchraně lidí, jejichž potomci čítají dnes 40 až 50 tisíc osob.

                                  Karel Wichs

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com