Novinky ze života komunity

Filištíni přišli z Evropy

Zkoumání kosterních pozůstatků

Z Bible známí Filištíni pocházejí podle posledního výzkumu z Evropy. Tým vědců analyzoval pozůstatky kostí pomocí moderní technologie DNA.

Nové  výzkumy prokazují, že Filištíni, známí svým biblickým konfliktem s Izraelci přišli do země jako přistěhovalci ve 12. století př.n.l. z Evropy. „30 let jsme v Aškelonu  prováděli vykopávky a objevili Kanaance, rané  a pozdější Filištíny. Nyní rozumíme příběhu, které tyto kosti vyprávějí“, říká Daniel M. Master, ředitel Leon-Levi-Expedition, která využila nejmodernější technologie při zkoumání starých kosterních pozůstatků, které objevili při vykopávkách  probíhajících v letech 1985 – 2016.

Během první analýzy celogenomových údajů lidí žijících v době bronzové a železné (zhruba před 3.000 – 2.800 lety) v Aškelonu, jsme zjistili, že značná část z nich má evropské předky. Tento evropský původ lze v Aškelonu  datovat příchodem Filištínů ve 12. století př.n.l.

Konflikt mezi Izraelci a Filištíny je spolehlivě popsán v Bibli. Samson zabije 1.000 Filištínců, (kniha soudců 15) David pak porazí Goliáše. Podle knihy Jošua ležela země Filištínů v jihozápadním Středomoří, neboli v městských státech Gaza, Aškelon, Ashod a Ghat, od vyschlého řečiště v Gaze na jihu až po řeku Jarkon na severu. Region byl  Řeky a posléze   Římany pojmenováno Palestina.

Genetický vliv z Jižní Evropy

Náměstek kurátora sbírek Harvard Semitic Museum, Adam A. Aja, a jeden z archeologů filištínského hřbitova v Aškelonu zjistili: „DNA kostí malých dětí odhalila, že nepocházejí od místních  obyvatel.“ Je zde nový genetický znak pocházející z Jižní Evropy.

Michael Feldman z Institut Maxe Plancka  vysvětlujev rámci vědecké disciplíny Historie lidstva, že lze rozpoznat genetický rozdíl evropského vlivu, který zde působil buď koncem doby bronzové nebo začátkem doby železné. „Tohle datování je v souladu s odhady příchodu Filištínů od Středozemního moře a spočívá na archeologických a psaných zprávách,“ zdůraznil.

„Nemáme jen radiokarbonové datování, ale rovněž stratigrafické důkazy“, tvrdí ředitel expedice v Aškelonu a dodává „tyto zkoušky pocházejí z pečlivě  vytříděných kontextů, spojených s přesně datovatelnými artefakty.“

V roce 2016 objevili archeologové prví filištínský hřbitov. Z hrobů získali archeologové genomova data z pozůstatků deseti jednotlivců, kteří žili v době bronzové a železné v Aškelonu. Tato data umožnili týmu porovnávat DNA doby bronzové a železné kvůli zjištění nakolik byli navzájem spojeni. Odborníci potvrdili, že jednotlivci původem z místního Středomoří  mají shodnou genetickou paměť (genpol), ale jednotlivci z rané doby  železné mají evropské znaky, které se u předků rané doby bronzové nevyskytují.

„Filištíni zůstali Filištíni“

V průběhu dalšího výzkumu zjistili odborníci, že evropská součást se u dalších jednotlivců v Aškelonu nevyskytovala. Jinak řečeno, během dvou století nebo o něco méně, již v rané době železné mizela ve prospěch místního Středomoří. Odborníci předpokládají, že došlo k intenzivní  prolnutí mezi místní a zahraniční populací. Přesto zůstala zachována kontinuita jejich etnické příslušnosti.

„Filištíni zůstali Filištíni“, vysvětlil Masters. „Později vypadali lidé, kteří se nazývali Filištíni, podobně jako lidé kolem nich. Neměnili se, ale když se podíváme na jejich genom zjistíme více středomořského vlivu.  Je zajímavé pozorovat, jak genetika s etnicitou, podle různých principů  zkoumání, rozdílně fungují“.

Potřebujeme více genetických zkoušek z regionu abychom přesněji zjistili odkud tato populace přichází“, tvrdí Aja. Otevřenou zůstává otázka odkud tyto „mořské národy“ přišli. Lze předpokládat, že pocházejí z egejské oblasti odkud prchali kvůli klimatickým změnám také směrem do Egypta. Filištíni byli v 6. století př.n.l.  vyhlazeni Babyloňany. Společně s Izraelci byli po zničení Jeruzaléma a Prvního Chrámu vyhnáni do babylonského exilu. Tam se posléze ztrácejí jako samostatná etnická skupina.

(eb)

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com