Novinky ze života komunity

Archeologové objevili v Hipposu mozaiku s křesťanskými motivy

Mozaika z byzantského kostela v Hipposu znázorňuje koš na chleba

Na severu Izraele nalezli archeologové ve vyhořelém byzantském kostele nápisy zachovalé mozaiky. Jsou na ni znázorněny zázraky z Nového zákona.

V Hipposu, severně od Genezaretského jezera se podařilo nalézt skutečný poklad. Řecké jméno znamená kůň kvůli tvaru návrší na úpatí Golanských výšin. Zde na podlaze objevili archeologové z Haify řadu „křesťanských motivů“. Mezi nima je znázorněn koš s chleby, páv a ryba.

Hippos, v hebrejštině zvané  Susita, bylo městem řízeným kromě jiných také Herodesem Velkým. Jako blahobytné město byla v nich stovka sloupů z červeného egyptského granitu. V Novém zákoně se často hovoří „o městě na výšině“ kterým by mohlo být míněnod roku Hippos.

„Vypálený kostel“ je byzantským chrámem kde nyní působí izraelští, polští a američtí badatelé od roku 1993 v Národním parku Hippos. Kostel byl zřejmě při dobytí města Sasánovci v roce 614 n.l. zapálen. Sasánská říše byla poslední perskou říší před příchodem islámu a Arabů na Blízkém východě.

Pro archeology byl zničující plamen požehnáním. Takto se vzácné mozaiky uchovaly pod tlustou vrstvou popela.

Vnitřní rozměr kostela vytváří plochu desetkrát patnáct metrů. Nalezeny byly přitom také bronzová klepadla ve tvaru řvoucího lva.

Řecké nápisy

Vedením vykopávek je pověřený archeolog Michael Eisenberg z Haifské univerzity. Poté, co byly mozaiky na podlaze vyčištěny a konzervovány podařilo se expertům nalézt také dva řecké nápisy. První z nich hovoří o otcích církve Theodorosovi a Petrosovi. První je věnován mučedníkovi Theodorosovi, druhý má formu medailonu s jménem Petros.

Zobrazení bochníků chleba by se mohl vztahovat k odkazu popsaném v Novém zákoně jako zázrak, kdy Ježíšnakrmil pět tisíce lidí pěti pecny chleba a dvěma rybami. Další mozaika znázorňuje dvanáct košů plných chlebů. V Novém zákoně se píše, jak apoštolové nakrmili nejen všechny přítomné, stále však zbýval ještě koš plný chleba.

Ukázky v Hipposu stojícím na návrší východně od Genezaretského jezera inspirují k otázkám o dalších místech na západní straně, kde jsou na raně křesťanských  mozaikách spodobněny stejné  Ježíšovy zázraky s košem chleba.

Přesné místo rozmnožení chleba zůstává tajemstvím

Zda se Ježíšův zázrak odehrál na východě či na západě jezera zůstane zřejmě navždy tajemstvím Archeolog Eisenberg je opatrný s konečnou interpretací nových nálezů. Dnes vycházíme z toho, že jeho dějištěm byl kostel „Rozmnožení chlebů“ v severozápadním cípu Genezaretského jezera. Při pečlivém zkoumání se však domníváme, že zázrak se mohl odehrát severně od Hipposu.

„Ryby mají u křesťanů přidanou symbolickou hodnotu“ dodává Eisenberg. Zdůraznil však, že v mozaice znázornění chleba a ryb může mít nejeden význam, ale podobenství z Nového zákona nelze ignorovat.“

Zdroj:Israelnetz

Překlad (eb)

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com