Novinky ze života komunity

New York doby bronzové

Města jako Jericho jsou ve srovnání s objevenou metropolí maličké, tvrdí archeologové

V blízkosti Caesareje narazili archeologové na stopu z doby antiky. Jde o zbytky velkoměsta, v němž žilo ve své době na 6000 obyvatel.

Při pozemních pracích ve středu Izraele, východně od Caesareje byly nalezeny zbytky 5000 let starého města včetně chrámu. „Tohle je v naši zemi New York rané doby bronzové,“ míní podle sdělení Izraelského památkového úřadu vedoucí vykopávek. Jiná města té doby jako Jericho nebo Megiddo (Armagedon) byla maličká v porovnání k nyní nalezenému a zčásti odkrytému městu.

Je to dosud největší objevené město z tohoto období v Izraeli. Bylo pečlivě plánované a rozkládalo se na více než 65 hektarech. Město nabídlo místo pro zhruba 6000 obyvatel. Vykopávkové práce trvaly dva a půl roku a probíhaly s pomocí 5000 mladých dobrovolníků.

Město takového rozsahu nemohlo vzniknout bez „pomoci určitého správního aparátu“. Plánování města stejně jako nález dovezených nástrojů z Egypta považují archeologové za potvrzení své teze. Vedle zbytků budov byly nalezeny nástroje z pazourků, hliněných střepů a čedičové kamenné nádoby.

Město zaniklo před 5000 lety

Mezi veřejné budovy města patřil chrám s kamenným bazénem umístěným ve vnitřním dvoře. Ostatky spálených zvířecích kostí svědčí o obětování. Navíc objevili archeologové uvnitř chrámu vzácné figuríny lidí a zvířat. Nálezy skýtají podle památkového úřadu poprvé klíč o kanaánských obyvatelích regionu, jejich společenského uspořádání a sociální hierarchii rané doby bronzové. Pod městem z rané doby bronzové nalezli archeologové navíc 7000 let staré sídliště.

Z dosud neznámých důvodů bylo město zhruba v roce 3030 př.n.l. opuštěno. Dosud

byla odkryta zhruba desetina jeho plochy. Žádných návštěvníků se však pravděpodobně nedočká, protože bude v brzké době zasypáno kvůli výstavbě křižovatky.

(eb)

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com