Novinky ze života komunity

Nález vybavení starověkého jeruzalémského tržiště

Tímto zařízením se v dobách Ježíše určovalo množství vína a oleje

Při vykopávkách objevili archeologové v Jeruzalému měřicí zařízení z dob Ježíše. Naleziště se nachází nedaleko Chrámové hory.

V Davidově městě, nejstarší části Jeruzaléma, nalezli část 2000 let starého tržiště. Leží jižně od dnešní Chrámové hory. Podle sdělení Památkového úřadu byl vedle celé řady závaží nalezen stůl měřící tekutiny. Odborníci usuzují, že objevili nedaleko známé Poutní ulice ústřední tržiště z dob Ježíšových. Místo se nacházelo u jednoho z nejdůležitějšího přístupu ke Chrámu a sloužilo obchodu.

V nalezeném kamenném stole jsou dvě prohlubně s jednou odtokovou dírou ve spodní části k měření tekutin jako víno či olej. Díry bylo možné ucpat prstem zatím co se množství měřilo, říká archeolog Ronni Reich a odpovídá to dnešní odměrce. V Jeruzalému byly nalezeny pouze dva takové stoly.

Areál chrámu jako hospodářské středisko

Ari Levi  z Ústavu památkové péče vysvětlil, že kromě toho byla objevena typicky normovaná kamenná závaží. Jejich nález na úpatí Chrámu svědčí o tom, jak významnou úlohu mělo toto hospodářské středisko. Kamenná závaží jsou okrouhlé ploché kameny nejrůznějších velikostí a jsou „typické pro Jeruzalém“.

Podle archeologa Ronni Reicha se v biblických dobách nacházela nedaleko tržiště také kancelář inspektora měření. Obdobné to bylo také v dalších městech. Podle Římanů se nazývala „agoranomos“.

(eb)

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com