Novinky ze života komunity

Objevená pečeť s biblickým jménem z doby Prvního chrámu

Pečeť z Davidova města

Izraelští archeologové objevili v Jeruzalémě hliněnou pečeť z doby Prvního chámu. Vše  naznačuje, že se jedná o známého biblického krále.

Bullae byly nazývané hliněné hrudky, kterými byly v biblické době oficiální dopisy nebo zboží  zapečetěny. Do ještě měkké hlíny byl pak vyražen symbol nebo jméno majitele ve starohebrejském písmu. Ve městě Davidově, nejstarší části Jeruzaléma jižně od Chrámové hory, nalezli archeologové památkového úřadu větší sbírku takovýchto pečetí.

Pečetě postihly těžké požáry, které přestály a zůstaly neporušené. Nalezena byla pečeť se jmény zaměstnanců Judského království před babylonským nájezdem. Podle sdělení Ortal Chalaf a Joe Usiela, vedoucích vykopávek, dokládají pečetě existenci vyspělé byrokracie v Jeruzalému v době Prvního (šalamounského) chrámu. „Nejstarší pečetě mají většinou obrazy,“ říkají archeologové. „Zda se, že místo jmen se používaly symboly, aby naznačovaly, kdo byl majitel nebo co zapečetil.“

Později od doby krále Hiskia (zhruba 700 let př. n.l.) až po zboření Jeruzaléma v roce 686 př.n.l. obsahovaly pečetě typická biblická jména úředníků v raně hebrejském písmu. Některé pečetě nesou tradiční biblická jména, která jsou ještě dnes populární, jako např. Pinchas.

Odkaz na izraelského krále Achaba

„Mimořádně zajímavá je pečeť muže jménem Achiav Ben Menachem. Oba tato dvě jména jsou v kontextu Izraelského království známa: Menachem byl králem Izraele. Achiav se v bibli nevyskytuje, ale jeho jméno je podobné Achavu (Achab),  věhlasnému izraelskému králi z doby proroka Eliáše,“ stojí v tiskovém prohlášení archeologů.

I když způsob psaní jména je poněkud odlišný, zdá se, že se jedná o stejnou osobu. Jméno v obou různých lehce odlišných písemných podobách se vyskytuje rovněž v asyrských, řeckých a aramejských nápisech v Egyptě. „Tato jména dokazují, že po zničení Izraelského království se dostali uprchlíci do Jeruzaléma a tam získali vedoucí postavení v správě.“

Zatímco o Achavu se v bibli píše, i když v poněkud změněné písemné formě. „Jeho jméno bylo používáno i v Judeji během posledních dnů Prvního chrámu. Najdeme jej v knize Jeremiášově a na pečeti. Ale rovněž po babylonském exilu až po dobu Druhého chrámu se tohle jméno vyskytuje jak lze zjistit v díle historika Josefa Flavia,“ tvrdí archeologové.

Zdroj: Israelnetz                                  Erika Bezdíčková

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com