Novinky ze života komunity

DÍKY, PANE VILÍMKU !

Letos koncem září jsem dostala od pana Ladislava Vilímka, který po léta neúnavně pátrá v různých archivech a literárních pramenech po zaniklé minulosti historické Jihlavy, email. Oznamoval mi, že nazítří odpoledne chce umístit na židovském hřbitově pomníček čtyřem sourozencům Gustava Mahlera. Mám-li zájem se tam podívat, dá mi telefonicky vědět přesný čas. Protože patřím k milovníkům Mahlerovy hudby, jež dojímá už více než sto let miliony lidí na celém světě, samozřejmě jsem pozvání uvítala. Nazítří však silně pršelo, informace nepřišla, a tak jsem otevřela monografii Henry-Louise de La Grange, Gustav Mahler a znovu si pozorně přečetla Mahlerův životopis.

Gustav Mahler se narodil r. 1860 jako druhorozený syn Bernarda a Marie Mahlerových v Kalištích u Humpolce, rodina se ještě téhož roku přestěhovala do Jihlavy. Svého mladšího bratříčka Isidora (1858-59) nepoznal, ani není známo, kde byl pohřben. Během Mahlerova dětství v Jihlavě se narodilo a záhy zemřelo několik jeho sourozenců:  Karel (+ 1865), Rudolf (+ 1866), Arnold (+ 1871), Friedrich (+ 1871), Alfred (+ 1873), Ernest (+ 1875), později ještě Konrad (+ 1881). Mahler byl v dětství svědkem častého umírání, vyrůstal v područí tyranského otce a v péči tiše trpící matky, která přivedla na svět dalších 6 dětí, přeživších rané dětství: Otto zemřel ve 22, Leopoldina v 36, Ema v 58, Alois v 64, Justině bylo dopřáno nejvíce – 70 let. Gustav Mahler zemřel v roce 1911 v 51 letech a je pohřben ve vídeňském Grinzingu. Leopoldina (+ 1889), Otto (+ 1895), Emma (+ 1933) a Justina (+ 1938) jsou pohřbeni rovněž ve Vídni, Alois (+ 1931) má hrob v Chicagu.

Ernest (1861-1875), stejně jako rodiče Bernard a Marie Mahlerovi, kteří zemřeli ve stejném roce 1889, jsou pohřbeni v původní, nedotčené části židovského hřbitova. Před jeho založením r. 1869 byli židovští obyvatelé Jihlavy ukládáni v nedalekých Puklicích (viz Karel a Rudolf Mahlerovi). Proč ale Arnold, Friedrich, Alfred a Konrad nemají své původní pomníčky na jihlavském hřbitově? To proto, že r. 1966 byla zcela zlikvidována jeho sekce F z důvodu rozšíření ulice U cvičiště. Tehdy byly odstraněny i zbytky původní obřadní síně z dílny známého vídeňského architekta  Wilhelma Stiassneho, vypálené nacisty v noci ze 7. na 8.4. 1939. Během úprav byla řada náhrobků zcizena. Dnes je zde část vozovky, chodník, trávníková plocha a nové oplocení.

24.10. 2013 byl umístěn náhradní pomníček Arnoldovi a Friedrichovi Mahlerovým v sekci E za novou obřadní síní, keramickou destičku podle návrhu Ladislava Vilímka realizovala Vladimíra Procházková.

A letos, 25. 9. 2020 dostali náhradní náhrobek Alfred (+ 1873) a Konrad (+ 1881) a na štítek z nerezového plechu, vyrobený Miroslavem Vackem, přibyla In memoriam jména jejich mladších sourozenců, kteří byli kdysi pohřbeni v Puklicích.

Ladislav Vilímek díky své přirozené empatii, sám nežidovského původu, už poodhalil mnohé osudy celých židovských rodů. Jednak v rámci rozsáhlého mapování historie domů staré Jihlavy (5 dílů publikace „I domy umírají vstoje“ vyšlo péčí Statutárního města Jihlavy, 6. má vyjít příští rok, 7. je připraven k vydání, 8. rozpracován), jednak připravuje soupis všech náhrobků jihlavského židovského hřbitova. Velký dík mu náleží i za neúnavnou osvětovou a přednáškovou činnost, hlavně mezi mládeží.

  1. 10. 2013 např. proběhla akce se studenty jihlavského gymnázia, kdy bylo na 25 hrobů bez náhrobků instalováno 25 štítků se jmény zemřelých, většinou z období po okupaci. Žel, dodnes jich zůstalo jen pár. Byly to papírové tabulky v PVC na dřevěných hůlkách. Všichni pak postáli před pamětní deskou obětem první světové války, u které žádná delegace nikdy nepostála…

 

Olga Dostálová

 

 

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com