Novinky ze života komunity

Mnichovo Hradiště připravuje obnovu židovského hřbitova zničeného za normalizace

Starosta Lochman u současného památníku a židovském hřbiotvě (foto archiv města, 2018)

„Osobně to vnímám jako jakýsi náš dluh minulosti,“ říká o rozhodnutí městského zastupitelstva obnovit důstojný ráz posledního místa odpočinku hradišťáckých Židů starosta Ondřej Lochman. „Cítíme potřebu napravit to, co naši předchůdci před lety neudělali zrovna šťastně a správně.“

 

Mnichovo Hradiště přišlo v našich poměrech s velmi vzácnou inciativou obnovy místního židovského hřbitova, který byl zničen v době normalizace. Proč jste se k tomuto kroku rozhodli?

Židovský hřbitov je součástí mnichovohradišťského lesoparku, který v posledních třech letech procházel komplexní revitalizací. Zároveň se jedná o poslední část parku, které se potřebné péče dosud nedostalo. Jde přitom o místo, kde jsou pohřbení Hradišťáci i další lidé z širšího okolí města. Nejedná se sice o majetek města, ale vzhledem k poměrně neutěšenému současnému stavu, který je pro pohřebiště nedůstojný, jsme se mu jako město rozhodli věnovat pozornost.

Osobně to vnímám jako jakýsi náš dluh minulosti. Cítíme potřebu napravit to, co naši předchůdci před lety neudělali zrovna šťastně a správně. Hřbitov byl totiž na začátku 80. let zničen svévolným rozhodnutím místního předsedy národního výboru, a to navzdory tomu, že požíval od 50. let ochrany jako kulturní památka. Cílem není obnovit původní podobu hřbitova – obvodní zdi ani márnice už na místě nejsou a z náhrobků se dochovala pouze nepočetná torza, spíše mu chceme dát pietní charakter. Cílem je vůbec upozornit, že tu židovský hřbitov máme, připomenout jeho historii, osoby, které tu nalezly místo posledního odpočinku…

Projekt zaujal Nadační fond ŠKODA AUTO, od kterého jsme na úpravy hřbitova získali finanční podporu. Židovská obec nám pozemek dala do bezplatné výpůjčky a nyní společně finalizujeme podobu obnovy.

Má rozhodnutí vedení města i širší podporu obyvatel?

V zastupitelstvu byl záměr podpořen všemi přítomnými a velkou podporu vnímáme i ze strany již zmíněného Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Na stav hřbitova jsem jako starosta dostával mnoho stížností. Také při diskuzích o rozvoji města a jeho budoucím směřování byla péče o lokalitu také jedním z témat. Ale rozhodně se nejedná o věc, kterou by řešilo mnoho Hradišťáků. Myslím, že řadu místních by vlastně překvapilo, že místa, kterými se procházejí, jsou hřbitovem.

Jak bude obnova probíhat a kdy bude dokončena?

Předesílám, že obnova bude velmi šetrná a decentní. Veškeré kroky konzultujeme se židovskou obcí a snažíme se být maximálně umírnění. Mělo by dojít k obnově obvodové zdi, ovšem pouze v symbolické výšce 50 centimetrů, vytvoření mlatových cest a také k vybudování nového pomníku. Zatímco do poloviny roku budeme dokončovat návrh, jeho realizaci zahájíme letos na podzim. Novou podobu pietního místa finalizujeme s ateliérem Pro-Luka a židovskou obcí.

Víte, co se stalo s původními náhrobky? Pokusíte se některé nalézt?

Stále po nich pátráme. Víme, že část původních náhrobků byla rozprodána, několik jich bylo na místě zavezeno. Podle místních pamětníků některé skončily také v základech okolních domů, důkazy k tomu ale nejsou. Geofyzikální průzkum, který město objednalo, odhalil několik míst, na kterých mohou být náhrobky zavezené pod vrstvami navážky. Po dohodě s židovskou obcí bychom se je rádi pokusili najít. Pamětníci však vzpomínají, že zavezené by měly být pouze náhrobky poničené či úplně rozlámané.

Bude vaším cílem navázat kontakty s rodinami, jejichž předci jsou na hřbitově pohřbeni?

Kolega z městského muzea se tomuto tématu věnuje a momentálně zjišťuje informace o pohřbených osobách. Co se týče mnichovohradišťských Židů, prakticky nikdo nepřežil druhou světovou válku. Nicméně se z archivů snažíme získat maximum informací. Naším cílem je vrátit na hřbitov jména pochovaných a zvažujeme i případné umístění několika nových náhrobních kamenů.

Židovský hřbitov v Mnichově Hradišti na počátku 20. století (zdroj: městská kronika)

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com