Novinky ze života komunity

Počtářská chvilka nad rokem 5782

Nadcházející židovský rok 5782 je přestupným rokem, má tedy 13 měsíců. Začíná v předvečer 7.září 2021 a končí 25. září 2022, má celkem 384 dní, chešvan má 29, kislev 30 dní, Ve velkém (solárním) 19-letém cyklu je přestupný rok sedmkrát, jsou tyto roky: 3., 6., 8.,11., 14., 17. a 19.

Roš ha-šana nesmí připadnout na středu, pátek nebo neděli, aby Jom kipur nepřipadl na pátek nebo neděli (neboť pak by došlo ke kolizi se Šabatem) nebo Hošana raba na Šabat (neboť pak by nebylo možné vykonávat rituály s ní spojené).

Rok 5782 je 14. rokem 19-letého slunečního cyklu, Podle tradice byl svět stvořen 1. tišri, který má vždy 30 dní. Následují měsíce chešvan a kislev, jejichž délky jsou proměnné, v roce 5782 má chešvan 29 dní, kislev 30 dní. Dalšími měsíci jsou tevet (29 dní), ševat (30), adar 1, který má 30 dní, 2. adar = adar šeni má 29 dní), nisan (30), ijar (29), sivan (30), tamuz (29), av (30) a elul (29). To je 7 x 30 + 6 x 29 = 210 + 384 dní.

Rok 5782 je 7. rokem sedmiletého cyklu, tedy je rokem Šnat Ha šmita.

Ha – šmita je sabatický rok, kdy země měla ležet úhorem.

Odstavec navíc: V roce 5782 je 120. výročí od založení Židovského národního fondu KKL – Keren Kajemet Le Jisrael. Dne 21.prosince 1901 na 5. Sionistickém kongresu v Basileji byl fond založen. Prvním předsedou byl Johann (Jona) Kremenetzky.

Sdílet:

One Response to “Počtářská chvilka nad rokem 5782”

  1. Vintíř napsal:

    erev roš hašana byl 6.9.

    počty: 7 x 30 + 6 x 29 = 210 + 174 = 384

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com