Novinky ze života komunity

Znovuobjevený básník Max Brod. Vyšel výbor Touha v překladu Zlaty Kufnerové

Vladimir Nabokov napsal kromě Lolity také jiné knihy, mezi nimi je dílo Lectures on Literature, které bychom mohli nazvat Co číst z evropské literatury. Autor doporučuje celkem 6 autorů a jednu autorku, samozřejmě mezi nimi je Franz Kafka, o kterém Nabokov tvrdí, že je to nejvýznamější německy píšící spisovatel a že ve srovnání s ním jsou Rilke a Thomas Mann pouhými sádrovými trpaslíky.

To mohl Vladimir Nabokov napsat jen díky Maxu Brodovi, který Kafkovo dílo zachránil a propagoval. Brod, který je často zmiňován jako přítel Franze Kafky, byl též spisovatelem, překladatelem, básníkem, hudebním skladatelem, literárním kritikem, novinářem a propagátorem české kultury, o čemž se ví málo. Jeho zásluhou svět poznal především Franze Kafku, ale též Jaroslava Haška a Leoše Janáčka.

Brod lyrikem

V roce 2014 se v Praze ve dnech 26. až 29. května konala mezinárodní vědecká konference věnována Maxu Brodovi pod názvem Max Brod – die Erfindung des Prager Kreises. Je třeba poznamenat, že na programu byla i přednáška Max Brod als Lyriker und Expressionist, tedy, že Max Brod byl i lyrikem, který napsal kolem pěti stovek básní. Přesto se nikdo ze znalců díla Maxe Broda nesnažil o to, aby jeho básně poznal i český čtenář.

Teprve koncem loňského roku se zásluhou překladatelky Zlaty Kufnerové a nakladatelství Prostor objevila na knižním trhu kniha Brodových básní. Vydávat poezii je riskantní, a tak je třeba jak překladatelku, tak i nakladatelství pochválit. Pochvalu si zaslouží také germanistka Viera Glosíková, která překlad posoudila a k vydání doporučila.

Žádný samostatný knižní překlad Brodovy poezie do češtiny do té doby neexistoval, jen několik jeho básní je v antologii představitelů moderní německé lyriky.

Brodova poezie je velice různorodá, často je věnována určitým osobám, mezi kterými samozřejmě nechybí Franz Kafka. Báseň S Kafkovým obrazem je věnována Ester, znalci možná vědí, kdo Ester byla. Jiná báseň má věnování Mým mrtvým a najdeme zde i báseň, která má podtitul Modlitba.

Max Brod, který přežil Franze Kafku o mnoho let a před nacisty včas emigroval do tehdejší Palestiny, psal i ve vysokém věku ve své nové vlasti v Izraeli básně, např. Verše velkému státníkovi věnované Chaimu Weizmanovi.

Českému čtenáři tuto útlou knížku vřele doporučujeme. Nakonec z doslovu překladatelky uvádíme, že Max Brod na genialitu Haškova Dobrého vojáka Švejka upozornil ještě v době, kdy oficiální česká literatura nebrala Haška na vědomí. Už v roce 1923 Brod napsal: „Hašek je humorista největšího formátu, a srovnáme-li ho dnes se Cervantesem a Rabelaisem, nebude to pozdějším časům snad připadat příliš odvážné.“

Denny Stecher

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com