Novinky ze života komunity

Moravské zemské muzeum vrací rodině Petschků originální notový záznam Ludwiga van Beethovena

Moravské zemské muzeum vrací rodině Petschků autograf 4. věty smyčcového kvartetu B-dur op. 130 Ludwiga van Beethovena. Smyčcové kvartety Ludwiga van Beethovena, zkomponované na sklonku skladatelova života, také známé jako „pozdní“, patří k vrcholným dílům světové hudební literatury, která daleko přesáhla hudební myšlení doby svého vzniku. Mezi ně se řadí i tento šestivětý kvartet vytvořený v letech 1825-1826 na objednávku knížete Nikolaje Golicyna, který měl premiéru v březnu roku 1826 v sále vídeňského Musikvereinu.

Není vzácností, že autografy nejznámějších děl největších hudebních skladatelů mají pohnuté osudy. Některé se nezachovaly vůbec, u jiných zůstaly jen části, z nichž každá má odlišný osud (za všechny jmenujme rukopisy Mozartových oper).

Téměř tři sta stran autografu Beethovenova smyčcového kvartetu B dur je dnes rozptýleno do pěti zemí. Rukopisy jednotlivých vět opatrují knihovny, archivy a muzea v Polsku, USA, Francii, ČR a v Německu. Sběratelský příběh rukopisu 4. věty kvartetu je  v tomto kontextu rovněž mimořádně zajímavý a dramatický. Započal jej před téměř dvěma sty lety Ludwig van Beethoven darem svému příteli a sekretáři Karlu Holzovi. Následujících sto let zůstává autograf majetkem postupně dvou dalších vídeňských vlastníků.

Po první světové válce jej získává rodina Petschků. S nástupem nacismu v Německu a s okupací Československa však rodina postupně odchází do USA, kam přesouvá i své podnikatelské aktivity. Pokus vyvézt Beethovenův autograf byl neúspěšný. Ten mají v držení německé úřady, zajímá se o něj gestapo a jen díky prozřetelnosti a odvaze některých Čechů se podařilo získat rukopis do Moravského zemského muzea v Brně. Po druhé světové válce se majitel František Petschek pokouší z amerického exilu získat nejvzácnější části své sbírky umění zpět. Beethovenův autograf se mu ale nepodařilo dostat přes železnou oponu a do rukou jeho rodiny se tak vrací až nyní, v rámci zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem.

Nyní mají návštěvníci Moravského zemského muzea v Brně doslova jedinečnou příležitost uvidět tuto výjimečnou památku, rukopis Ludwiga van Beethovena, a dozvědět se více o jeho fascinujícím sběratelském příběhu. Spolu s autografem 4. věty smyčcového kvartetu B-dur op. 130 (alla Danza tedesca) je vystaveno i několik dobových opisů jiných Beethovenových skladeb ze sbírek Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.

red, TZ MZM

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com