Novinky ze života komunity

Aby lépe ctil zásady a tradice židovského náboženství, tak mu zakázali vstup do synagog!

I tak lze interpretovat rozhodnutí reprezentace pražské židovské obce (ŽOP), která dne 12. září projednávala návrh vedení na vyloučení člena J.J., o kterém jsme psali zde. Reprezentace rozhodnutí o vyloučení nepodpořila, ale usnesla se pár dní před začátkem Vysokých svátků zakázat J.J. vstup do synagog a všech dalších prostor obce, kam třeba patří i hřbitovy. Důvodem je prý skutečnost, že svým chováním porušuje stanovy a zásady židovského života.

Pro představu, jak je aplikováno právo na spravedlivé projednávání věci o členech ŽOP v orgánech této náboženské společnosti, je na místě zopakovat, že J.J. se k proti němu vzneseným výhradám nikdy ani nemohl vyjádřit, nebyl rovněž pozván ani k jednomu z jednání orgánů ŽOP. Doposud rovněž není jasné na základě, jakých podkladů reprezentace a vedení ŽOP takto rozhodovaly.

Může reprezentace diskriminovat členy ŽOP?

Jak můžeme nahlížet na rozhodnutí reprezentace? Zde je nutné odpovědět na dvě hlavní otázky. Dopustil se J.J. něčeho natolik mimořádně špatného, že má být trestán vyloučením ze života židovské obce? Má reprezentace pravomoc omezit práva svého člena podílet se na životě komunity nebo dokonce mu zakázat účast na modlitbách?

Začněme poslední otázkou. Návrh vedení na vyloučení J.J. byl přijat v rozporu se stanovami, protože J.J. nebyl v červenci k projednávání pozván. Stanovy hovoří jasně, když definují právo člena být účasten všech jednání, která se týkají jeho osoby. Reprezentace se tedy na zářijové schůzi ani takovým návrhem vedení neměla zabývat. To by však bylo příliš velké očekávání, když sama obratem stejným způsobem porušila práva J.J., když vynesla rozhodnutí o jeho potrestání opět bez jeho účasti.

Reprezentace tak popřela práva člena, která jsou ve stanovách explicitně vypsána, aby si současně bez sebemenšího zaváhání přisvojila v rozporu se stanovami pravomoc zakázat členům vstup do synagog a dalších komunitních objektů. Reprezentace se tak dopustila diskriminace a šikany, která nemá oporu v „obecním zákoně“. Tento kolektivní orgán ŽOP může pouze navrhnout vyloučení člena shromáždění členů, pokud dojde k většinovému názoru, že úmyslně poškodil zájmy ŽOP. Zde je na místě předpokládat, že by se měl pokusit definovat zájmy ŽOP a doložit úmysl. Na druhé straně stanovy hovoří velmi explicitně o tom, že „účelem a posláním ŽOP je v duchu českých židovských tradic zajišťovat zejména náboženský a kulturní život svých členů“. Člen má pak právo se účastnit náboženského života ŽOP.

Soudy ústavní a rabínské

Podívejme se na první otázku. Reprezentace vyčítá J.J., že nedodržuje zákony a soudní rozhodnutí, že vystupuje v médiích jako pražský rabín, že nechce dát své manželce „get“ (rozvodový list). Manželé E.J. a J.J. vedou složitý spor o péči o dítě a rozvod. Celá věc je navíc komplikována i tím, že se zde kloubí právo civilní s náboženským.

Ústavní soud v květnu tohoto roku rozhodl ve prospěch J.J. jako stěžovatele proti usnesením Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně ve věci péče o dítě. Ústavní soudci zrušili rozsudky s tím, že byla porušena práva J.J. na spravedlivý proces, který je garantován Listinou základních práv a svobod. Navíc se v usnesení nalézá celá řada věcných argumentů ve prospěch J.J., které soud neposuzoval, ale jsou v zde shrnuty. Reprezentace pravděpodobně tento dokument vůbec neměla k dispozici, když J.J. vytýká porušování rozhodnutí soudů.

Na sociálních médiích i v diskusi pod článkem ŽL někteří lidé nejvíce píší o tom, že J.J. se dopustil těžkého prohřešku, že odmítl dát „get“ své manželce, že byl snad dokonce prohlášen jako „sarvan get“. To jsou v náboženském světě vážná obvinění, proto se ŽL obrátili na J.J. se žádostí o jeho vysvětlení.

E.J. zažalovala J.J. k vydání getu a také k péči o dítě u jeruzalémského rabínského soudu, protože se před lety brali v Izraeli. Žalovaný má však právo navrhnout rabínskou soud, u něhož má být věc projednávána. Rabínský soud v Jeruzalémě se zabýval argumentací J.J., že mu projednání nepřísluší, a více než před rokem souhlasil s rozhodnutím, že ve věci žaloby se J.J. podřídí autoritě Rabínského soudu synagogální federace v Londýně (Beth Din of Federation of Synagogues in London), který řídí respektovaný rabín dajan Yisrael Yakov Lichtenstein. Tento rabínský soud je podle J.J. uznán britskou vládou jako arbitrážní soud, který rozhoduje podle zákonů Tóry. Ten by se měl věnovat rozvodu i péči o dítě. Manželka E.J. se k tomuto soudu doposud nedostavila. Před měsícem byla E.J. v Jeruzalémě požádat o pomoc s „getem“. Hlavní rabinát Izraele oslovil Rabínského soud synagogální federace v Londýně, aby ji opět předvolal. V pondělí 11. září zaslal soud rabína Lichtensteina dopis E.J., aby se dostavila po svátcích Sukot, aby se mohla řešit záležitost kolem vydání getu. V tomto dopise je uvedeno, že vydání getu zdržuje řízení o svěření dítěte do péče, o kterém mají jednat. Je zde rovněž napsáno, že jelikož se J.J. zavázal respektovat ve věci rozvodu londýnský rabínský soud, nemůže být nikým považován za toho, kdo je „sarvan get“, kdo zdržuje rozvodové řízení. Tento dopis obdržel i pražský rabinát.

Čeká nás ještě Den smíření

Podle doposud dostupných informací se zdá, že reprezentace ŽOP šlápla hodně za čáru toho, co by mohlo být považováno za spravedlivé rozhodnutí. Porušování stanov ze strany orgánů ŽOP je doložitelné, ale nikoho to nevzrušuje ani mezi členy této náboženské společnosti. Co je však zásadnějším proviněním ŽOP je diskriminace a šikana J.J. Do Dne smíření zbývá ještě pár dní. ŽOP by měla svůj nestoudný zákaz vstupu do synagog zrušit a po svátcích se věcí zabývat znovu, ale i s informacemi od J.J.

Sdílet:

10 Responses to “Aby lépe ctil zásady a tradice židovského náboženství, tak mu zakázali vstup do synagog!”

 1. Kohn David napsal:

  Dobrý den,dovolte nám reagovat na články uvedené 2.9.2017 a 23.9.2017 a předložit vám trochu podkladů k zamyšlení.

  Již cca dva roky sledujeme kauzu J.J a E.J (T.J)a musíme říci ,že je nám nevolno z toho co lidé bez znalosti věci dokáží tvrdit.Děkujeme autorovi článku za jeho rozumný postoj k celé věci.

  Nyní naše poznatky tak jak se nám je podařilo je shromáždit za celou dobu.Bohužel jsme nehovořili se stranou rabína J.J,kdy s námi odmítl hovořit pro velice špatné zkušenosti a Es.J. se nedá kontaktovat.

  Nejprve rabín J.J. Podařilo se nám zjistit,že je to člověk vzdělaný v duchovní oblasti ,kde se vzdělával od malička,je to zbožný ortodoxní žid,který opravdu žije v souladu s vírou .To znamená ,že opravdu dodržuje zákony Tóry,Halachu ,kašrut a vlastně vše co je předepsáno.Podle toho co se nám podařilo dále zjistit a co nám o něm řekli lidé kteří ho znají zblízka ,je to člověk citlivý k bolestem a strastem druhých,velice empatický a nezáludný člověk.Byl mimo jiné Es.J. obviněn ,že je sarvan get i když podle všeho jsou ti pro které je tato informace určena ,již zpraveni o tom,že to tak není .Pravda je někde jinde.Pokud tu někdo lže tak to není rabín J.J,ale jeho žena. J.J dělá vše pro svého syna, vztah obou je podle svědků velice dobrý a syn svého otce miluje,což platí i naopak.

  Co se týká vztahů v rodině rabína ,tak podle informací jsou velice dobré,všichni příbuzní včetně dědečka a babičky svého vnuka milují a pomáhají otci obětavě budovat pro syna klidný a bezpečný domov.Syn není nijak omezován na kontaktech s jinými dětmi i nežidovského původu,chodí do kroužků jako každé dítě.Proč píšeme „ i nežidovské děti“,proto že podle toho co se nám podařilo zjistit, tak ve Francii,bohužel byl tím divným společenstvím omezován ve styku nejen s nežidovskými dětmi,ale i s dětmi židovskými, které nebyly podle představ onoho podivného společenství. Je třeba říci že s vědomím matky a to nemluvíme o dalších zlých věcech, která tam syn J.J. a Es.J zažil.

  Nyní trocha poznatků ke druhé straně Es.J podařilo se nám zjistit od svědků,že se jedná o osobu nevyzrálou,manipulativní a bohužel i nevzdělanou
  ( má pouze základní vzdělání,neodmaturovala na SPeŠ ,kdy se údajně měla vyjádřit,v tom smyslu že nemá ráda děti, ).To jaký je to člověk svědčí i  to ,že přerušila veškerý kontakt s rodinou v Praze,proto že nejsou podle jejího vyjádření hodni aby se s nimi stýkala,protože jsou jen obyčejnými góji .Její rodiče jsou z ní velice nešťastní a naopak J.J.velice podporují a spolupracují na výchově svého vnuka.Její rodiče byli velice nešťastní,protože od narození vnuka , (v Praze), jim byl zakazován ze strany Es.J.kontakt s vnukem.Poprvé svého vnuka ,díky J.J viděli cca před 2,5 lety a od té doby mají spolu velice intenzívní a hezký vztah.

  Zjistili jsme ,že pracovní povinnosti otce (J.J.)zavedly zavedly rodinu mimo jiné do Francie,ale byla domluva,že syn bude chodit do školy v ČR a rodina se vrátí domů,což dnes Es.J popírá a ve věci vědomně lže. Bohužel,ve Francii se Es.j.dostala do područí velmi pochybného uskupení,které si ji velice rychle získalo, tím ,že se vlastně nemusela o nic starat a ani o syna, atd. O něčem svědčí i to ,že osoba (Es.J.,) ,která byla na sociálních dávkách ve Francii si dovolí každou chvíli cestovat do Izraele,Francie,chodit s ochrankou. Nyní je pravda,že je cca ½ roku v ČR,a občas pracuje v chráněné dílně,ale pochybujeme,že ji dávky ( pokud je ještě pobírá ? ),nebo výdělek z chráněné dílny může stačit pokrýt její výdaje na soudy,advokátku,ochranku,bydlení v Čr a Francii,denní stravování v kosher restauraci a další životní náklady.Bylo by žádoucí si nejdříve získat informace z obou stran a opravdu se zamyslet než budete někoho jednostraně soudit a někomu ubližovat.

  Nyní trochu k obci: velice dobře jsme si přečetli stanovy obce a to nejednou, i za pomoci odborníků ale nenašli jsme nic, co by dávalo vedení obce právo k omezení práv člena obce ( J.J. ), nebo dokonce jeho vyloučení. Neexistuje takový skutek ze strany J.J. který, který by umožnil obci krátit jeho práva a nebo jej vyloučit a ospravedlňoval jejich chování vůči J.J.Velice nás zklamal nový rabín David Peter. Pod pojmem rabín si představujeme moudrého člověka, který vede obec, stará se o problémy svých členů a snaží se jim být nápomocen s jejich řešením a to nejen v otázkách duchovních , ale i v jejich životě. Nevíme možná jsme zaspali dobu a dnešní „moderní způsob vedení“je takový jak nám to předvádí ŽOP a její vedení,včetně rabína.Rabín Peter v nás vyvolal pocit,že vlastně čeká až mu skončí smlouva a on bude moci vykonat aliju do Izraele.Nevíme,možná se mýlíme,ale tak to na nás působí. Jsme přesvědčeni, že pokud by rabín a vedení obce chtělo,tak jim určitě nebude činit problém získat informace k celému případu a ne jen šikanovat svého člena. Rabín by měl být oporou svým členům a ne jim ubližovat.Navíc členovi který byl jejich kantorem.Toto se neslučuje ani s judaismem a ani se zásadami demokracie,nemluvě o lidském a slušném chování.

  p.s. na této problematice se podílí více lidí,psali jsme tuto reakci společně,proto množné číslo.

 2. Franta napsal:

  Vzhledem ke skutečnostem a okolnostem případu popsaným v tomto článku a v článku z 2.9.: pan J.J. rozhodnutím, které o něm bez něj přijala Reprezentace a vedení ŽOP, sice nebyl zbaven členství, ale byl zbaven členských práv – ohromně chytré :). A koho má tedy teď pan J.J. respektovat?? Hlavní rabinát Izraele, potažmo jím doporučený Rabínský soud v Londýně? Ústavní soud ČR, který rozhodl v jeho prospěch? Anebo vedení a Reprezentaci pražské obce, které aniž mu daly možnost se vyjádřit, jej jednoduše vykázaly ze všech svých prostor??? Je mi líto, ale připomíná mi to temný středověk.

 3. Eva Horova napsal:

  Jsem naprosto zdesena chovanim ZOP! Zajimalo by me,jak by reagovalo Ministerstvo kultury??Podle toho,co pisete,tak J.J. nemel sanci na spravedlivy proces ani u nizsich soudu,kdyz pak Ustavni soud rozhodl,jak rozhodl.Tohle uz mi smrdi uplatkarstvim a nebo nejakou cernotou.Kdo je vlastne ta E.J. a s kym se styka??

 4. Jona napsal:

  Velmi jasně napsáno, myslím, že teď konečně všichni chápeme, jak se věci doopravdy mají. E.J. půjde po Sukot do Londýna a konečně padne rozsudek, který všechno vyřeší…

  • Šlomo napsal:

   V to také pevně doufám. Když jsem se seznámil se stanovisky J., přišlo mi, že vyloučit ho z obce nemá smysl a věci nijak neprospěje. Jako každý člen obce mohl J. oslovit reprezentaci dopisem nebo osobně přijít na jednání nebo obojí, dost možná je škoda, že tak neučinil. Pevně doufám, že se situace vyřeší, manželé J. se v pohodě rozvedou a budou ke společnému prospěchu oba vychovávat svoji ratolest podle dohody, kterou s pomocí B-ží uzavřou. Jsem také toho názoru, že právě to si přejí všichni, i členové reprezentace. Kdyby jim J. předestřel, že je naplánováno nové jednání Bejt dinu v Londýně, těžko by mohli nyní učinit takové rozhodnutí.

   • Jona napsal:

    Jak může člověk přijít někam, kam 1) nebyl pozván a 2) na jednání, o kterém nevěděl. ŽOP veděla, že jednání Bejd dinu v Londýně má proběhnout a přesto rozhodli takto nešťastně. Jejich jednání, je podle mého názoru, neomluvitelné a velmi podivné. Řekněme si upřímně, kdo v té reprezentaci sedí, to mluví myslím za vše. Jednání ŽOP akorát vede k tomu, že se obec nakonec mediálně proslaví ještě více a tím poškodí i zbytek členů a udělají chilul Haschem. Pokud Šlomo znáte Toru, tak víte, že takovéhle dohady mezi nás nepatří a zbytečně to rozdmýchá ještě větší oheň. Reprezentace rozhodla na základě lživých pomluv od E.J. a nikoliv na reaálně podložitelných důkazech. E.J. nechápe, že poškozuje hlavně svého nezletilého synka, protože je to právě on, kdo nemohl na Rosh hashanah do synagogy. On nic špatného neudělal.

    • Šlomo napsal:

     Jako každý člen obce má J. ze stanov právo přijít na jednání reprezentace. A jak známo, členové reprezentace potřebují vše dostat až pod nos, jinak to pro ně neexistuje. S tím mám letité zkušenosti. Bylo to tak vždycky, byly léta, kdy to bylo i mnohem horší. Ti lidé tam přijdou unavení z práce, nevím, co po nich ještě chcete. Těžko můžou jednotlivě J. kontaktovat. I pro mě to bylo dost těžké, a to se s J. osobně známe. Pokud něco synka poškozuje, je to především neschopnost manželů se nějak normálně dohodnout. Tím neříkám, že je kdovíjak lehké se dohodnout, ale ta dohoda by zkrátka měla být, protože dítě potřebuje oba rodiče.

  • Fran napsal:

   Jasně

   • BydlíkJan napsal:

    1. V případu se pohybují dvě ženy s monogramem E.J.
    2. Předkládání takových i jiných případů reprezentaci k definitivním závěrům a rozhodnutím, je v Praze běžné. Reprezentace rozhoduje v záležitostech ze všech oblastí. Atˇjim jednotliví reprezentati rozumí, nebo nerozumí.
    Dělá se to tak, že se reprezentanti podívají, jak hlasují zvednutím ruky představitelé obce,. nebo jejich šéfové (koho jsme si zvolili, toho v reprezentaci máme) a pak to udělají podle nich. Přece se nenechají vyhodit ze zaměstnání, že?
    Zeptejte se po schůzi tohoto orgánu, některého z členů reprezentace na jeho názor, nebo položte otázku, o čem vlastně hlasoval. Odpovědi jsou velice vypovídající.
    Svědčí to o i podivné neodpovědnosti profesních zaměstnanců obce, kteří by měli za rozhodnutí nést profesionálně odpovědnost v oblasti, za kterou jsou placeni. Hlasování reprezentace jim pak slouží jako zástěrka.

    • Someliérdějin napsal:

     Jakpak z rozhodnutí proti J.J. vybruslí „naši“ zástupci?
     Rozhodně díky redakci za svobodné vyjadřování k tomuto i k jiným případům.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com