Novinky ze života komunity

Pražská židovská obec znásilňuje stanovy a šikanuje svého člena

Již více jak dva měsíce v pražské Maiselově ulici kvasí kauza, která nemůže mít ve svém důsledku pro tuto náboženskou společnost žádný dobrý výsledek, protože se rozhodla porušovat stanovy a šikanovat svého věřícího člena. Podle všeho se zdá, že jde bezprecedentní kauzu i z pohledu jiných náboženských institucí v ČR.

Nesmí do synagogy, protože je bezpečnostním rizikem

Reprezentace Židovské obce v Praze (ŽOP) zakázala před Vysokými svátky dne 12. září svému bývalému synagogálnímu kantorovi J.J. vstup do všech prostor ŽOP včetně synagog, protože údajně vážně poškozuje stanovy obce. (O tom jsme psali zde.) Na svém rozhodnutí nadále trvá. Předseda ŽOP Jan Munk to na dalším zasedání reprezentace dne 25. září vysvětlit tím, že „ve světle nově získaných poznatků představuje J. J. bezpečnostní riziko“. J.J. tak nemůže navštěvovat bohoslužby, jít si koupit košer potraviny, chodit na hřbitov, ale nemůže ani pracovat jako průvodce po židovských památkách v Praze, čímž se doposud živil. Jádrem celého sporu kolem J.J. je především složitý rozvod a spor o dítě, kde se prolíná civilní právo s náboženskými pravidly. Argument, že je J.J. bezpečnostním rizikem, je účelový a nemůže mu nikdo soudný věřit.

Po rozhodnutí reprezentace dne 12. září bylo J.J. nejprve vyčítáno, že nedodržuje rozhodnutí soudů, odmítá dát své manželce get, poškozuje ŽOP v médiích. J.J. vzápětí předsedovi ŽOP písemně doložil, že ve věci civilních sporů i rabínských soudů není žádným zločincem. Ústavní soud v květnu tohoto roku rozhodl ve prospěch J.J. jako stěžovatele proti usnesením Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně ve věci péče o dítě. Ústavní soudci zrušili rozsudky s tím, že byla porušena jeho práva na spravedlivý proces. Obdobně doložil, že náboženský rozvod byl již před rokem zcela řádně přeložen k rabínskému soudu v Londýně. Pokud medializace jeho rozvodu nějak poškodila ŽOP, tak to bylo asi zanedbatelné ve srovnání s kauzami některých jiných členů v průběhu posledních let.

J.J. žádal předsedu ŽOP, aby mu sdělil konkrétní výhrady, jak se měl dopustit porušení stanov, aby na to mohl odpovědět. Jeho dopisy zůstaly bez odpovědi. Na ŽOP pouze vznikl dne 23. září zápis pracovníka rabinátu, že „někdy na jaře“ tohoto roku mu i jeho manželce měl J.J. vyhrožovat. O dva dny později to předsedovi ŽOP stačilo, aby J.J. označil za bezpečnostní riziko. Reprezentace se zapletla do něčeho, co ji nepřísluší. Případné spory v synagoze si mají řešit jednotlivé minjany a rabinát. Pokud se něco stane, tak se tím mají zabývat hned. Takto je to jen nedůvěryhodná prefabrikace důkazů, které mají dodatečně ospravedlnit již přijaté špatné rozhodnutí.

Kostely jsou běžně otevřené všem

Usnesení reprezentace ŽOP je zcela bezprecedentní a podle dvou oslovených advokátů, kteří jsou rovněž členy ŽOP, jsou tímto jednoznačně porušeny stanovy. Reprezentace žádnou možnost odnímat právo členům ŽOP účastnit se běžných aktivit nemá. ŽL se zeptaly zástupců křesťanských církví zda v posledních letech bylo u nich vydáno rozhodnutí, že konkrétní osoba má zákaz vstupu do kostela. Případně, zda je vůbec možné takové rozhodnutí vydat.

„Nejsem si vědoma toho, že by se v naší církvi někdy něco takového událo,“ uvedla Jana Vondrová mluvčí Českobratrské církve evangelické. „Římskokatolické kostely jsou běžně otevřené všem, kdo respektují jejich posvátný charakter. Kdokoliv se v nich může modlit, nebo jen ztišit či prohlédnout si jejich krásu. Umíme si představit, že je v konkrétních případech znemožněn vstup či další pobyt člověku, který tam ostatní obtěžuje. Dle námi získaných informací se jedná o jednotlivé případy, kdy byla obtěžující osoba požádána, aby chrám opustila. Některé diecéze umožňují chod kostelů ošetřit návštěvním řádem, který pro své farnosti připravily, nebo převzaly,“ říká František Jemelka, vedoucí tiskového střediska České biskupské konference.

J.J. do synagogy nechodil ani v plavkách, ani nenarušoval bohoslužby. Mohl mít na některé rituální otázky jiné názory, které jsou dány jeho náboženským vychováním, ale jistě nevybočoval z praxe posledních desetiletí.

Proč to vše?

Hlavní otázkou je, proč vůbec celá kauza vznikla. Napadlo snad někoho, že bude taktické J.J. ponížit natolik, aby ze ŽOP vystoupil dobrovolně? Původně totiž vedení navrhoval J.J. na vyloučení, o kterém rozhoduje shromáždění členů. Pravomoci i skutečně vážné argumenty v celém obvinění J.J. chybí. Je smutnou realitou, že v rámci ŽOP nefungují kontrolní mechanismy jako revizní komise. Ta již dva měsíce celou věc ignoruje, i když byla přímo oslovena. Možná se věc nakonec dostane k orgánům Federace židovských obcí, ale i revizní komise této střechové organizace doposud mlčí.

V žádném ze zápisů se reprezentace či vedení ŽOP, které se kauze „rodiny J.J.“ věnovaly, není ani zmínka o synovi J.J. a jeho manželky E.J. Ten je nakonec jako vždy v těchto případech největší obětí celého sporu. Byl zvyklý chodit s otcem do synagogy a nyní příliš nechápe, proč tam již nesmí. Ano, i taková je pražská židovská obec v roce 5778.

Sdílet:

4 Responses to “Pražská židovská obec znásilňuje stanovy a šikanuje svého člena”

 1. Jela Mela napsal:

  Přijel pán ze Ženevy,co Všudebyl… a Všechnoví… jasně,Ženeví. (Jakovždy)

 2. Charles Wiener napsal:

  Podle informací, které jsem obdržel, byl vstup do prostorů ŽOPu J.J. zakázan, protože vyhrožoval fyzickým násilím. Vzhledem k minulosti, kdy v rámci Obce již k takovému fyzickému násilí došlo bylo nutné, aby k takovému rozhodnutí došlo bezprostředně po té, co problem byl předložen organum ŹOPu. Cílem bylo zmenšit riziko uskutečnění jeho výhrůžky na minimum. Jakési předběžné opatření. J.J. byl o tomto vyrozuměn, pozván na zasedání Reprezentace, konané 25.09, pozvání které odmítl pokud nebude splněna jeho podmínka. Návrh na vyloučení J.J. byl odložen, aby byla dána J.J. možnost změnit své chování a tím zanikly důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly.

  Tvrzení, že “Případné spory v synagoze si mají řešit jednotlivé minjany a rabinát.” Neobstojí neb tyto se mohou k sporům vyjádřit, ale právně je za mír ve zdech Obce odpovědna Obec a ne minjan.

  Má-li dojít k uklidnění, musí vzniknout dialog. Pokud J.J. ho odmítá, nedojde ke změně. Ať se to J.J. líbí nebo ne, Zdá se mi, že ŽOP může žít bez J.J. Proto bych se divil, kdyby ŽOP přišel za dané situace za J.J. Jestliže se tento vidí jako “Rabín, Kabalista, Duchovní rádce, Kantor, Zpěvák, Herec, Moderátor, Fotograf.”, rád bych připomenul, že duchovní rádcové přesvědčují svým chováním a osobním životem, ne vyhrožováním.

  J.J. není zbaven možnosti žít v Praze nábožensky, protože existují jiné komunity v Praze.

 3. Milan napsal:

  To je síla.

 4. Jona napsal:

  Pravděpodobně nikdo z reprezentace ani neměl židovskou svatbu (chupu), ale stejně dělají jako kdyby se v tom vyznali. Podle židovského práva se tito lidé nepovažují za ženaté/ vdané. Ale těžko by mohli mít židovskou svatbu, když ani nemají židovské partnery. Považuji to za porušování židovských zásad a tradic! Měli by dostat zákaz vstupu do všech budov ŽOP! Mají vůbec obřízku? Myslím, že by se to mělo kontrolovat hned při vstupu do budov ŽOP a pokud ne, tak nemilosrdně obřezat, stejně jako to bylo, když měl židovský národ vstoupit do erec Israel.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com