Novinky ze života komunity

Vzpomínka na Ludvíka Aškenazyho . Od jeho úmrtí uplyne zítra 30 let

Ludvík Aškenazy byl a dosud je oblíbeným českým spisovatelem. Začínal jako novinář, rozhlasový reportér a spolu s Arnoštem Lustigem byl válečným zpravodajem v Izraeli v roce 1948. Narodil se 24.2.1921 v Českém Těšíně, přesněji řečeno v části Českého Těšína zvané Sachsenberg. Někdy slyšíme, že se Aškenazy narodil na území dnešní Ukrajiny, ale tomu tak není. Za 2. světové války byl příslušníkem...

Šlomo Sand mezi vědcem a aktivistou

Židovský myšlenkový svět je plný extrémů a slepých uliček. Izraelský levicový historik Šlomo Sand navštívil poprvé Prahu, aby zde podpořil české vydání své knížky Jak byl vynalezen židovský národ. Ústav politologie FF UK mu 26. listopadu uspořádal přednášku a Lidové noviny s ním přinesly tuto sobotu rozhovor s titulkem „Pražský Žid je především Čech“. Sand je však mnohem více aktivista, než nezávislý...

Filozofická fakulta UK otevírá v příštím akademickém roce nový magisterský obor židovských studií

Do 29. února 2016 mohou zájemci o nový magisterský obor židovských studií na Filozofické fakultě UK podávat přihlášky na akademický rok 2016/2017.  Studijní obor je koncipován jako dvouoborový navazující magisterský program. Soustřeďuje se na raně moderní a moderní dobu a věnuje se jak židovské kultuře jako takové, tak tematizací židovství v českých zemích s důrazem na střední Evropu....

Štein-Schneiderova sbírka vtipů na židovský způsob

Židovský národ se musel od nepaměti potýkat s obrovským množstvím událostí, které ve své většině nebyly příznivými ba v mnoha případech ohrožovaly jeho existenci. S těmito dějinnými zvraty se Židé vyrovnávali nejen díky pevné víře v Hospodina, ale také humorem, jenž v nejtěžších dobách vnášel do židovských srdcí světlo naděje na lepší život bez pronásledování a pogromů. Dokonce...

Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com