Novinky ze života komunity

V Prostějově se konal Jahrzeit za rabína Horowitze

Starý židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici se stal v úterý 2. listopadu místem tradičního pietního setkání připomínajícího výročí úmrtí bývalého vrchního prostějovského rabína Cvi Jehošui Horowitze. Zastoupení na pietním setkání u hrobu rabína Horowitze bylo vskutku reprezentativní. Společně si tuto osobnost připomněli studenti vídeňské ješivy s vrchním vídeňským rabínem Arie...

Federace židovských obcí řeší spory kvůli židovským svatbám

Podle nového občanského zákoníku se církevní sňatek uzavírá před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Židovské svatby by se tedy měly konat podle vnitřních předpisů Federace židovských církví (FŽO), která je střechovou organizací židovských obcí v Česku. Občanský zákoník uvádí, že byl-li uzavřen církevní sňatek, je oddávající povinen do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit...

Šlomo Sand mezi vědcem a aktivistou

Židovský myšlenkový svět je plný extrémů a slepých uliček. Izraelský levicový historik Šlomo Sand navštívil poprvé Prahu, aby zde podpořil české vydání své knížky Jak byl vynalezen židovský národ. Ústav politologie FF UK mu 26. listopadu uspořádal přednášku a Lidové noviny s ním přinesly tuto sobotu rozhovor s titulkem „Pražský Žid je především Čech“. Sand je však mnohem více aktivista, než nezávislý...

Filozofická fakulta UK otevírá v příštím akademickém roce nový magisterský obor židovských studií

Do 29. února 2016 mohou zájemci o nový magisterský obor židovských studií na Filozofické fakultě UK podávat přihlášky na akademický rok 2016/2017.  Studijní obor je koncipován jako dvouoborový navazující magisterský program. Soustřeďuje se na raně moderní a moderní dobu a věnuje se jak židovské kultuře jako takové, tak tematizací židovství v českých zemích s důrazem na střední Evropu....

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com